Õppekäik

Koonga Põhikool sai Keskkonnainvesteeringute Keskuselt toetust projekti „Turvas – taastuv või taastumatu loodusvara“ läbiviimiseks. Õppekäik selle projekti teostamiseks toimus 5. ja 6. septembril 2013 3.-9. klassi õpilastele. Õppekäigu jooksul tutvuti Endla looduskeskusega, Soomaa Rahvuspargiga (osalesime rabade taastamise projektis, kanuuretk) ja Lavassaare turbatootmisega.