หน้าหลัก

 • กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ๒๕๖๑ วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน โดยมีผู้สมัครประธานนักเรียนจำนวน ๔ ...
  ส่ง 29 พ.ค. 2561 21:02 โดย ท.2 สร.ส.
 • โครงการอบรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา วันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) ได้จัดอบรมโครงการอบรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ (สามัคคีราษฎร ...
  ส่ง 29 พ.ค. 2561 20:14 โดย ท.2 สร.ส.
 • การประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) ได้ทำการประชุมผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ระดับชั้นมัธยมศ ...
  ส่ง 29 พ.ค. 2561 19:39 โดย ท.2 สร.ส.
 • กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศ ...
  ส่ง 18 ก.พ. 2561 02:59 โดย ท.2 สร.ส.
 • กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ วันศุกร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีการถวายผ้าป่าข้าวเปลือก ...
  ส่ง 18 ก.พ. 2561 03:05 โดย ท.2 สร.ส.
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา

ข่าวล่าสุด