Web chứa phần mền xây dựng

Thông báo Gần đây

 • web chứa giáo trình - phần mên xây dựng - kinh tế http://thanhnhutdang.jimdo.com/kho-kinh-tế/ Trang chủ Blog Today Kho Giáo trình Kho Kinh Tế Kho Phần Mềm Kho Xây Dựng =>Đồ Án Xây Dựng => MS Project Kho ...
  Được đăng 20:12, 7 thg 4, 2012 bởi Huy Pham Xuan
 • Kho đấu Thầu Cập Nhật Tấc Cả Tài Liệu về Đấu Thầu   1)LUẬT ĐẤU THẦU BÀI GIẢNG(SLIDE) link Download 1A) LUẬT ĐẤU THẦU BÀI GIẢNGLuat_dau_thau-Bai_giang.zip ...
  Được đăng 20:07, 7 thg 4, 2012 bởi Huy Pham Xuan
 • Kho dự toán CẬP NHẬT TẤC CẢ TÀI LIỆU VỀ HỌC VÀ THỰC HÀNH DỰ TOÁN 1) HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN3-HUONG DAN LAP DU TOAN.pdfAdobe Acrobat Document [494 ...
  Được đăng 20:06, 7 thg 4, 2012 bởi Huy Pham Xuan
 • kho phần mền xây dựng - giáo trình cầu đường http://thanhnhutdang.jimdo.com/kho-xây-dựng/ CẬP NHẬT TÀI LIỆU KT LĨNH VỰC XÂY DỰNG * CẬP NHẬT : "Kho tài liệu khổng lồ cho anh em xây dựng, kiến trúc ...
  Được đăng 20:05, 7 thg 4, 2012 bởi Huy Pham Xuan
Hiển thị bài đăng 1 - 4trong tổng số 4. Xem nội dung khác »

web chứa giáo trình - phần mên xây dựng - kinh tế

đăng 20:10, 7 thg 4, 2012 bởi Huy Pham Xuan   [ đã cập nhật 20:12, 7 thg 4, 2012 ]

http://thanhnhutdang.jimdo.com/kho-kinh-tế/

Download
lý thuyết dow- chứng khoán.pdf
Adobe Acrobat Document [607.9 KB]
Download
Download
Kinh Tế Thị Trường và Nền KTTT
Cơ chế thị trường và nền KTTT.doc
Microsoft Word Document [82.0 KB]
Download
Download
LichSuCacHocThuyetKinhTe.rar
compressed file archive [134.6 KB]
Download
Download
lsht.rar
compressed file archive [24.1 KB]
Download
Download
lsht_kinh_te.doc
Microsoft Word Document [59.0 KB]
Download
Download
tamly dam dong trong chung khoan.zip
Compressed Archive in ZIP Format [280.5 KB]
Download
Download
y tuong kinh doanh.pdf
Adobe Acrobat Document [330.4 KB]
Download
Download
huong dan dau tu giao dich vang.pps
Microsoft Power Point Presentation [1.0 MB]
Download
Download
quan tri san xuất.pdf
Adobe Acrobat Document [4.3 MB]
Download
Download
DAM THAT BAI(0979070457).zip
Compressed Archive in ZIP Format [328.7 KB]
Download

3000 CD tiểu luận cần thiết cho sinh viên kinh tế(VIP)

http://www.mediafire.com/?nzjjq1ynixi

1--Giao-trinh-Nguyen-tac-phuong-phap-tham-dinh-gia.rar
www.mediafire.com/
02. Bong bong BDS My va con sot tren thi trg BDS VN.pdf
www.mediafire.com/
03. Chinh sach dieu hanh ty gia hoi doai.pdf
www.mediafire.com/
04. Chinh sach tien te kiem soat lam phat.pdf
www.mediafire.com/
05. Chinh sach tien te va su lua chon cua VN.pdf
www.mediafire.com/
06. Cuoc chay dua lai suat lieu da den hoi ket.pdf
www.mediafire.com/
08. Khung hoang tai chinh.pdf  
www.mediafire.com/
12. Thue thu nhap ca nhan.rar
www.mediafire.com/
13. Mot so van de ve lam phat o VN.pdf
www.mediafire.com/
14. Nang cao nang luc canh tranh cua cac NHTM VN.pdf
www.mediafire.com/
1476--mo hinh dong luu kiem chiet khau trong tham dinh gia doanh nghiep.rar
www.mediafire.com/
1507-963-bai-luan-tieng-anh-mau-theo-chu-de.rar
www.mediafire.com/
16. Nghiep vu von tien gui tiet kiem cua NHTM.pdf
www.mediafire.com/
163 CAU TAC NGHIEM MON TAI CHINH TIEN TE
www.mediafire.com/
17. Nguyen nhan va cach thuc bung no cuoc khung
hoang duoi chuan
www.mediafire.com/
1720-WACC-dac-biet-voi-no-co-rui-ro-va-la-chan-thue-co-rui-ro.rar
www.mediafire.com/
2---BAI TAP DE NGHI.rar
www.mediafire.com/
2--ngan-hang-trac-nghiem-kinh-te-vi-mo.rar
www.mediafire.com/

Kho đấu Thầu

đăng 20:07, 7 thg 4, 2012 bởi Huy Pham Xuan

Cập Nhật Tấc Cả Tài Liệu về Đấu Thầu

 

1)LUẬT ĐẤU THẦU BÀI GIẢNG(SLIDE)

link Download

1A) LUẬT ĐẤU THẦU BÀI GIẢNG
Luat_dau_thau-Bai_giang.zip
Compressed Archive in ZIP Format [1.2 MB]
Download

 

2) THỦ TỤC ĐẤU THẦU:

>Link Download

3) Lựa Chọn nhà Thầu part 1
lua chon nha thau.rar
compressed file archive [1.4 MB]
Download
4)Lựa Chọn nhà Thầu Part2
lua chon nha thau_2.rar
compressed file archive [361.2 KB]
Download
5) ĐẤU THẦU VÀ LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU
Dau thau va lap ho so du thau.pdf
Adobe Acrobat Document [384.6 KB]
Download
Download
6) BÀI GIẢNG VỀ ĐẤU THẦU 2
New file download
7) HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC ĐẤU THẦU
CONG TAC DAU THAU.pps
Microsoft Power Point Presentation [979.0 KB]
Download
8) LUẬT ĐẤU THẦU
LUAT DAU THAU.rar
compressed file archive [37.5 KB]
Download
9) SỔ TAY CÔNG TÁC ĐẤU THẦU
VERY GOOD
So tay cong tac dau thau.zip
Compressed Archive in ZIP Format [275.7 KB]
Download
10) THỦ TỤC ĐẤU THẦU
Thu tuc dau thau.pdf
Adobe Acrobat Document [468.8 KB]
Download
11) QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
U10172009_4. Quản lý đấu thầu.pps
Microsoft Power Point Presentation [290.0 KB]
Download
Download
12) THUẬT NGỮ ĐẤU THẦU
New file download
13) TỔNG QUÁT TRONG TỔ CHỨC ĐẤU THẦU
Tong quat trong to chuc dau thau.jpg
JPG Image [93.5 KB]
Download

13) TỔNG QUÁT TRONG TỔ CHỨC ĐẤU THẦU

>>LINK

14)SỔ TAY CÔNG TÁC ĐẤU THẦU
So tay cong tac dau thau.zip
Compressed Archive in ZIP Format [275.7 KB]
Download
15) TÀI LIỆU ĐẤU GIÁ
dau gia.rar
compressed file archive [1.5 MB]
Download
16) TẬP HUẤN VỀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU
Tap huan ve dau thau.pps
Microsoft Power Point Presentation [1.2 MB]
Download
17) TÀI LIỆU ĐẤU THẦU THEO WORDBANK
Tai lieu dau thau theo WB.rar
compressed file archive [1.8 MB]
Download
18) MẪU HỒ SƠ ĐẤU THẦU Ở ĐÀ NẴNG
DAU THAU DA NANG.rar
compressed file archive [4.8 MB]
Download

19) ĐẤU THẦU VÀ LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU

>>> link

20) LUẬT ĐẤU THẦU VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CHM

> link download

21) NGHỊ ĐỊNH 111/ LẬP VÀ TIẾN HÀNH ĐẤU THẦU
ND 111-2006 (Lap va tien hanh dau thau).
Microsoft Word Document [503.0 KB]
Download

22) QUY CHẾ  ĐẤU THẦU

...>>>> LINK

23) BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU 2010-27-05
Bai Giang Dau Thau 2010 (27.05).pps
Microsoft Power Point Presentation [1.4 MB]
Download

Kho dự toán

đăng 20:06, 7 thg 4, 2012 bởi Huy Pham Xuan

CẬP NHẬT TẤC CẢ TÀI LIỆU VỀ HỌC VÀ THỰC HÀNH DỰ TOÁN

1) HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN
3-HUONG DAN LAP DU TOAN.pdf
Adobe Acrobat Document [494.2 KB]
Download
2) TÍNH TOÁN SÀN THÉP
(2) Vi-du-tinh-toan-san-thep.doc
Microsoft Word Document [173.0 KB]
Download
3) CÁC CĂN CỨ ĐỂ LẬP DỰ TOÁN
Cac can cu de Lap du toan.zip
Compressed Archive in ZIP Format [545.8 KB]
Download

4) HUONG DẪN PHÂN TÍCH ĐƠN GIÁ CHI TIẾT TRONG PHẨN MỀM DỰ TOÁN

..> LINK

5) TÓM TẮT VỀ DỰ TOÁN
Tom tat ve du toan xay dung.doc
Microsoft Word Document [136.5 KB]
Download
VD TÍNH TOÁN DẦM THÉP
Vi-du-tinh-toan-dam-thep.doc
Microsoft Word Document [90.0 KB]
Download
7) HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈ HỆ SỐ DỰ TOÁN( VIIP)
VIP
Huong dan dieu chinh he so du toan 2.0.p
Adobe Acrobat Document [1.7 MB]
Download

8) DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

>> LINK DOWNLOAD

>>>>>>>>>LINK 2:

            DOWNLOAD

9) DỰ TOÁN NHÀ DÂN

>>>> LINK DOWNLOAD

10)cac van de ve du toan xd.rar

> LINK DOWNLOAD

11) DỰ TOÁN THỦY LỢI

>>>>>>>>LINK DOWNLOAD

12) DỰ TOÁN DỰ THẦU

>LINK DOWNLOAD

13) BẢNG KHỐI LƯỢNG VÀ DỰ TOÁN CTT

>>>>LINK

14) DỰ TOÁN THAM KHẢO

>>>>LINK

15) TỔNG HỢP DỰ TOÁN MẪU

>>>>LINK

16) DỰ TOÁN THỐNG KÊ CỐT THÉP

>>>> LINK

17)Huong dan hoc du toan.rar

>>>>LINK

18) TỔNG DỰ TOÁN

>>>>LINK

19) GIÁO TRÌNH LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG 1

>>>>LINK DL

20) THẨM TRA DỰ TOÁN

>>>>LINK

21)1441-SGDDT-KHTC Bao cao lap du toan 2011.doc

>>>>LINK

22) CÁC SAI SÓT KHI DỰ TOÁN

>>>>LINK

23) CHƯƠNG TRÌNH DỰ TOÁN HAY

>>>> LINK

24) DỰ TOÁN AN TOÀN

<>>>>LINK

25)Du toan An toan.xls

>>>>LINK

26)Du toan mau.rar

.>>>>>LINK

27)Ho so du toan in Minh phuong.rar

  LINK DOWNLOAD

28)Mau du toan san vuon, cay xanh.7z (26 KB) 

>>>>>link

29)Danh Muc Tai Lieu Lap Du Toan.rar

>>>>link

30)DU TOAN BAN GOC CAI DAT.rar

>>>>>link

31)du toan noi that.rar

>>>>>link

32)cac du toan lien quan nha tien che.rar

?>>>>>link

33)du toan nha dan dung.rar

>>>>LINK

34)du toan mau. khach san.rar

>>>>link

35) Chuyen de 6 - Phuong phap lap du toan.pdf

>>>>link

36)HUONG DAN LAP DU TOAN.rar

>>>>LINK

37)Du toan - Nha Phuoc Kien-Q.7-30.10.09.rar

>>>>LINK

38)du toan phuong dong 28-05-2010.rar

>>>>LINK

39)Du toan duong Quan De Nhi.rar

>>>>LINK

40)BANG DU TOAN (HOA BINH).rar

>>>>LINK

41)du toan ha tang.rar

>>>>LINK

42)Phan mem lap du toan CE8trial.rar

>>>>LINK

43)du toan - KLThiet ke.rar

>>>>LINK

44)Du toan-Truong Mau giao Dong Hoa-06 phong.hts

>>>>>LINK

45)Du toan G8 mien phi.rar

>>>>LINK

46)Ebook dieu chinh he so du toan.chm

>>>>LINK

47)DU TOAN HOI TRUONG UBND HUYEN.rar (645 KB) 

>>>>>LINK

48)DU TOAN KE MAI KENH.rar

>>>>LINK

49)Du toan Long Tan-BVTC final.zip

>>>>LINK

kho phần mền xây dựng - giáo trình cầu đường

đăng 20:02, 7 thg 4, 2012 bởi Huy Pham Xuan   [ đã cập nhật 20:05, 7 thg 4, 2012 ]

http://thanhnhutdang.jimdo.com/kho-xây-dựng/

CẬP NHẬT TÀI LIỆU KT LĨNH VỰC XÂY DỰNG

* CẬP NHẬT : "Kho tài liệu khổng lồ cho anh em xây dựng, kiến trúc, giao thông":

Xem chi tiết...

1) GIÁO TRÌNH CẨU THÉP (THẦY MỸ)

>>>>>>>>>>>>LINK

2) KỸ THUẬT THI CÔNG COC KHOAN NHỒI

>>>>>>>>>>>>>>LINK

3) THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỀN ĐẮP TRÊN ĐẤT YẾU

>>>>>>>LINK

4) THIẾT KẾ MỸ QUAN CẦU

>>>>>LINK

5) CẦU PHÂN ĐOẠN CÔNG NGHỆ MỚI

>>>>> LINK

6) GIÁO TRÌNH CỌC KHOAN NHỒI

>>>> LINK

7) GIÁO TRÌNH MÁY NÂNG CHUYỂN XÂY DỰNG

>>>> LINK

8) NỀN MÓNG CẦU ĐƯỜNG

>>>>LINK

9) BÀI GIẢNG CƠ SỞ PHÂN TÍCH KẾT CẤU CẦU HẦM

>>>>LINK

10) BÀI GIẢNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG OTÔ

>>>> LINK

11) THIẾT KẾ CẦU SUPPER T

>>>>LINK

12) THIẾT KẾ NÚT GIAO THÔNG TRONG THÀNH PHỐ

>>>> LINK

13) THIẾT KẾ ĐƯỜNG GIAO THÔNG

>>>>LINK

14) XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU

>>>>LINK

15) SÁCH HỌC AUTOCAD

>>>>>LINK

16) CÁC TẬP LỆNH AUTOCAD

>>>>LINK

17) GIÁO TRÌNH AUTOCAD 2004

>>>> LINK

18) GIÁO TRÌNH AUTOCAD 2008 VIDEO

>>>>LINK

19) GIÁO TRÌNH AUTOCAD 2D

>>>>LINK

20) BÀI GIẢNG MÁY XÂY DỰNG MỚI

>>>> LINK

KIEN TRUC DAN DUNG PHAN NGUYEN LY THIET KE.pdf
KIEN TRUC DAN DUNG PHAN NGUYEN LY THIET
Adobe Acrobat Document [1.7 MB]
Download

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-4 of 4