Các bản tính kết cấu bằng excel xây dựng hay

Bảng tính excel theo tiêu chuẩn hiện hành của TCVN (Tiêu chuẩn Việt Nam) từ tính toán móng đến tính toán gió được các kỹ sư trong nước làm ra để phục vụ tính toán và rút ngắn thời gian tính toán công trình. Dưới đây là 100 bảng tính các loại được sử dụng khá nhiều ở trong nước.

 nguồn cung cấp: http://www.viet3g.com/thu-vien/bang-tinh-excel/bang-tinh-excel-theo-tieu-chuan-viet-nam.html

Bảng tính Excel

FileSizeFileSize
10-He so Phan bo ngang.XLS28 KON_DINH_TAM_TRUOT_01.xls35 K
11-Bang tinh tru dac than hep 22TCN 272-01.xls1,395 Ktai_trong_gio_.xls160 K
12-Bang tinh KCAD.xls625 Ktaisan.xls16 K
13-Bang tinh Tuong chan BT.xls454 KTHEP_COT_B2-CHU_VI.xls314 K
14-SIEUCAO.XLS23 KTHEPDAM.XLS26 K
15-Bang tinh mo tuong chan 22TCN272-01.xls976 Kthong_ke_cot_thep.xls116 K
16.thep san.xls63 Kthong_ke_thep_moi.xls1,151 K
16-BMC lien tuc nhiet (theo TCVN).XLS235 KThuyet_minh_mong_don.xls274 K
17-Suc chiu tai coc vo thep.xls123 Ktinh ban nap cong BTCT.XLS44 K
29.TINH THEP COT.xls1,890 KTinh Ban San.XLS528 K
31.THEP DAM KHUNG.xls317 Ktinh cac loai mong.xls1,404 K
32.THEP DAI DAM KHUNG.xls76 KTinh Cot 1 Phuong.XLS5,146 K
8-Tinh On dinh mai doc.XLS130 KTinh Cot 2 Phuong - Etab.XLS6,256 K
9-Suc chiu tai cua Coc - Bua dong coc.XLS281 Ktinh dam BTCT thuong co bau dam.XLS439 K
BANG THONG KE KHOI LUONG THEP.xls36 KTINH DAM GIAN DON.xls1,576 K
bang tinh dam DUL.XLS589 KTinh dam.xls200 K
Bang tra cot thep.xls38 KTinh ket cau dai coc.xls20 K
Bang_tinh_do_an_thep_II(chuan).xls387 KTinh ket cau thep.xls246 K
BANG_TINH_KHUNG.xls44 Ktinh mo chan de.XLS53 K
bang_tinh_lun_1.xls45 Ktinh mo nhe.XLS446 K
Bang_Tinh_Lun_Tung_Lop_(NM).xls20 KTinh mong bang - dia chat.XLS180 K
bang_tinh_tai_trong_dong_dat_tac_dung_len_cong_trinh.xls41 KTinh mong bang - Rdn.XLS174 K
cai_ca-bang_tinh_mo(1,5x12).xls1,065 KTinh mong bang Excel.XLS252 K
cai_mon_nho-bang_tinh_tuong_chan(doan2).xls1,152 KTinh mong coc ep.XLS204 K
cai_mon_nho-bang_tinh_tuong_chan(doan6).xls1,152 KTinh mong coc nhoi.XLS192 K
cay_gua-bang_tinh_tru.xls1,534 KTinh mong don - Rdn.XLS189 K
Do_an_thep_1.xls2,497 KTinh mong don -dia chat.XLS220 K
DO_AN_THEP_II_TAI-thong1.xls1,428 KTinh san.xls1,059 K
Gio nha dan dung.xls36 Ktinh SCT coc nhoi.XLS34 K
Gio nha kho.xls30 KTinh thep cot.xls449 K
index.html26 Ktinh tru.XLS232 K
Ket cau thep.xls188 KTinh_thep_COT_KHUNG_truc_1.xls167 K
ktra_TD_cot_thep.xls56 KTINH_THEP-MONG_BANG.xls16 K
Loc Du Lieu Mong - Etab.XLS5,824 KTinh_toan_Suc_chiu_tai_cua_coc.xls187 K
Lun-Tai-Thoigian.xls33 KTINH_TOAN_TAI_CHUAN.xls416 K
Mong chan vit.xls286 KTonh mong coc li tam.XLS196 K
mong don.xls280 Ktra_suc_chiu_tai_cua_coc_theo_nen.xls70 K
MONGCOC.xls411 K  

Tính toán động đất

FileSizeFileSize
D.D PHUONG DUNG TCVN 375-2006.xls405 KDONG DAT THEO UBC-97.xls78 K
D.DAT 375-2006.xls696 Kxac dinh pho phan ung.xls236 K
DONG DAT 2- HA.xls148 K  

Bảng tính động đất - File cơ sở

FileSizeFileSize
DONG DAT TCVN 375-2006.xls348 KKT.xls612 K
KT DONG DAT UBC - 97.xls62 KTINH DONG DAT THEO TCVN 375-2006.xls531 K
FileSizeFileSize
TAITRONG.XLS1,524 KTINH THEP COT-MOI.xls28 K
THEP COT -ETAB.XLS37 Ktk_ke_linh_quang_sua_finish.xls269 K
thep cot tiet dien tron.xls21 K  
BANG TINH MOI\GIO TINH DONG
FileSizeFileSize
GIO DONG 1 - HA.xls101 KGIO TINH - HA.xls51 K
GIO DONG 2 - HA.xls228 K  
BANG TINH MOI\TINH MONG
FileSizeFileSize
KT KN CHIU LUC CUA COC.xls28 Kmong coc khoan nhoi.xls119 K
BANG TINH MOI\TINH THEO ACI 318-02
FileSizeFileSize
SAN PHANG BTCT.xls3,510 KTK VACH CUNG - PP 1.xls87 K
TINH TOAN CHONG XOAN CHO DAM.xls40 KTK VACH CUNG CHUAN.xls105 K
BANG TINH MOI\TINH THEO TCVN 356-2005
FileSizeFileSize
THEP COT 1 PHUONG THEO TCVN356-2005.xls50 Kthep cot theo chu vi.xls46 K
THEP COT 2 PHUONG THEO TCVN356-2005.xls56 KTINH DAM THEO TCVN 356-2005.xls40 K

Bảng tính theo tiêu chuẩn TCVN cũ

FileSizeFileSize
COT 2 PHUONG CU CHUAN.xls104 KTINH TOAN THEP DAM -ETAB.xls23 K
FILE TINH TOAN COT CHUAN.XLS334 KTINH TOAN THEP DAM -SAP2000-9.03.xls207 K
SAN PHANG - NACIMEX.xls83 KTK THEP SAN THEO KQ SAP 2000.xls81 K

Tính toán tường vây

FileSizeFileSize
Tuong vay.xls78 K 
Comments