Vedenie školy

Riaditeľka:
Mgr. Monika Čihanská

Zástupkyňa riaditeľa školy pre I. stupeň A variant, B variant a ŠKD:
Mgr. Dagmar Lešková

Zástupkyňa riaditeľa školy pre II. stupeň A variant, C variant a žiakov s autizmom: 
Mgr. Helena Kalužayová

Zástupkyňa riaditeľa školy pre ŠMŠ:
Mgr. Gabriela Vaňová
 
A variant:

Triedni učitelia
:
0.A - Mgr. Beata Matulová
0.B - Mgr. Martina Bučková
0.C - Mgr. Eva Hlubíková
0.D - Mgr. Veronika Orthová
I.A + III.A - Mgr. Naďa Husáková
II. A + IV.A -  Mgr. Eva Talajková
V.A - Mgr. Oľga Áčová 
VI.A -  Mgr. Libuša Bodická             
VII.A + VIII.A - PaedDr. Elena Štósová   
IX.A -  Mgr. Mikuláš Polony

B variant:

I.P -  Mgr. Linda Jančiová

Beztriedny učiteľ:
Mgr.  Peter Bajo


C variant:

I.K - Mgr. Daniela Korychová
II.K - Mgr. Darina Hantáková
III.K -  Ing. Mgr. Jana Heribanová
IV.K - Mgr. Mária GanobčíkováTriedy pre žiakov s autizmom:

I.S -   Mgr. Denisa Bendlová
II.S -  Mgr. Zuzana Komendová
III.S - Mgr. Mária Tomcziková
IV.S - Mgr. Mária Tašková
V.S -  Mgr. Ľudmila Šmidáková
VI.S - Mgr. Miroslava Bialková


Vychovávatelia:

Otília Blšáková
Mgr. Regina Ernstová
Mgr. Ing. Martina Hankovská
Mgr. Dana Muchová
Bc. Klaudia Onderovská
Mgr. Ľubica Sevská
Gabriela Wiedermannová
ŠMŠ:

I.M -   Alena Slobodová
          Mgr. Martina Bučková
          Mgr. Oľga Hakulínová
II.M -  PaedDr. Mária Piatriková
          Bc.Klaudia Onderovská      
III.M - Mgr. Gabriela Vaňová
          Bc. Jana Haríňová

Asistenti učiteľov:


v ŠMŠ
Bc. Terézia Drahošová
Bc. Anna Malíková
 
v ŠZŠ
Mgr. Monika Klottonová
Monika Lacová
Mgr. Natália Pavelková Mrázová
Bc. Alena Rimarčíková
Bc. Veronika Šipošová

Školský psychológ:

Mgr. Erika Brštiaková