Vedenie školy

Riaditeľka:
Mgr. Monika Čihanská

Zástupkyňa riaditeľa školy pre I. stupeň A variant, B variant a ŠKD:
Mgr. Dagmar Lešková

Zástupkyňa riaditeľa školy pre II. stupeň A variant, C variant a žiakov s autizmom: 
Mgr. Helena Kalužayová

Zástupkyňa riaditeľa školy pre ŠMŠ:
Mgr. Gabriela Vaňová
 
A variant:

Triedni učitelia
:
Pr. A - Mgr. Miroslava Mrusková
I.A + II.A - Mgr. Eva Talajková
III.A  - Mgr. Beata Matulová
IV.A - Mgr. Naďa Husáková
V.A + VI.A - Mgr. Jana Bartošová
VII.A + IX.A - PaedDr. Elena Štósová
VIII.A - Mgr. Mikuláš Polony

B variant:

I.P -  Mgr. Linda Jančiová

Beztriedni učitelia:
C variant:

I.K - Ing. Mgr. Jana Heribanová
II.K - Mgr. Daniela Korychová
III.K -  Mgr. Júlia OndičováTriedy pre žiakov s autizmom:

I.S   - Mgr. Denisa Bendlová
II.S  - Mgr. Zuzana Komendová
III.S - Mgr. Mária Tomcziková
IV.S - Mgr. Tereza Drahošová
V.S  - Ing. Martina Hankovská
VI.S - Mgr. Andrea Brezinská

Vychovávatelia:
Otília Blšáková
Mgr. Regina Ernstová
Mgr. Dana Muchová
Mgr. Ľubica Sevská
Ing. Ivan Sládečka
Gabriela Wiedermannová

ŠMŠ:

I.M -   Alena Slobodová
                            
II.M -  PaedDr. Mária Piatriková         
     
III.M - Mgr. Gabriela Vaňová

IV.M - Mgr. Martina Žiaková

V. M - I. Cz.
         

Pedagogickí asistenti: 

 
Mgr. Monika Klottonová
Monika Lacová
Bc. A. R.
Bc. Veronika Šipošová
Tomáš Úradníček
Bc. Jana Korytárová

Školský psychológ:
Mgr. V.M.

Logopéd v CŠPP:
Mgr. Monika Onačilová, PhD.