Vedenie školy

Riaditeľka:
Mgr. Monika Čihanská

Zástupkyňa riaditeľa školy pre I. stupeň A variant, B variant a ŠKD:
Mgr. Dagmar Lešková

Zástupkyňa riaditeľa školy pre II. stupeň A variant, C variant a žiakov s autizmom: 
Mgr. Helena Kalužayová

Zástupkyňa riaditeľa školy pre ŠMŠ:
Mgr. Gabriela Vaňová
 
A variant:

Triedni učitelia
:
Pr. A - Mgr. Beata Matulová
Pr. B - Mgr. Eva Hlubíková
Pr. C - Mgr. Jana Bartošová
I. A - Mgr. Martina Bučková
II. A   Mgr. Naďa Husáková
III.A - Mgr. Eva Talajková
IV.A + V.A - PaedDr. Elena Štósová
VI.A - Mgr. Oľga Áčová 
VII.A -  Mgr. Libuša Bodická             
VIII.A + IX.A -  Mgr. Mikuláš Polony


B variant:

I.P -  Mgr. Linda Jančiová

Beztriedny učiteľ:
Mgr.  Peter Bajo


C variant:

I.K - Ing. Mgr. Jana Heribanová
II.K - Mgr. Daniela Korychová
III.K -  Mgr. Mária Ganobčíková
Triedy pre žiakov s autizmom:

I.S -   Mgr. Denisa Bendlová
II.S -  Mgr. Zuzana Komendová
III.S - Mgr. Mária Tomcziková
IV.S - Mgr. Veronika Hladíková
V.S -  Mgr. Ľudmila Šmidáková
VI.S - Mgr. Andrea Brezinská

Vychovávatelia:
Otília Blšáková
Tomáš Úradníček
Mgr. Ing. Martina Hankovská
Mgr. Dana Muchová
Mgr. Ľubica Sevská
Gabriela Wiedermannová
ŠMŠ:

I.M -   Alena Slobodová
         
II.M -  PaedDr. Mária Piatriková
          Mgr. Tereza Nováková
     
III.M - Mgr. Gabriela Vaňová
          Mgr. Eva Kosmeľová

Asistenti učiteľov:


v ŠMŠ
Bc. Terézia Drahošová
 
v ŠZŠ
Mgr. Monika Klottonová
Monika Lacová
Mgr. Natália Pavelková Mrázová
Bc. A. R.
Bc. Veronika Šipošová

Školský psychológ:

Mgr. Erika Brštiaková

Špeciálny pedagóg v CŠPP:
Mgr. Lucia Lacová