Nedávne aktivity na lokalite

29. 5. 2020, 6:14 Používateľ ŠZŠ Žehrianska upravil položku Hlavná stránka
29. 5. 2020, 6:14 Používateľ ŠZŠ Žehrianska priložil položku vyhlásenie pre rodičov ŠZŠ.pdf k Dokumenty
29. 5. 2020, 6:13 Používateľ ŠZŠ Žehrianska priložil položku prehlásenie rodiča mš. nové.pdf k Dokumenty
29. 5. 2020, 6:12 Používateľ ŠZŠ Žehrianska odstránil prílohu Vyhlásenie_pre_rodičov_ŠZŠ.docx z umiestnenia Dokumenty
29. 5. 2020, 6:12 Používateľ ŠZŠ Žehrianska odstránil prílohu prehlásenie rodiča mš.docx z umiestnenia Dokumenty
29. 5. 2020, 6:12 Používateľ ŠZŠ Žehrianska odstránil prílohu prehlásenie rodiča mš.docx z umiestnenia Dokumenty
29. 5. 2020, 6:12 Používateľ ŠZŠ Žehrianska upravil položku Hlavná stránka
26. 5. 2020, 4:41 Používateľ ŠZŠ Žehrianska priložil položku informácia_pre_rodičov ŠZŠ.pdf k Dokumenty
26. 5. 2020, 4:39 Používateľ ŠZŠ Žehrianska upravil položku Hlavná stránka
26. 5. 2020, 4:38 Používateľ ŠZŠ Žehrianska upravil položku Hlavná stránka
26. 5. 2020, 4:36 Používateľ ŠZŠ Žehrianska priložil položku informácia_pre_rodičov ŠZŠ.pdf k Dokumenty
26. 5. 2020, 4:35 Používateľ ŠZŠ Žehrianska priložil položku informácia_pre_rodičov ŠZŠ.pdf k Dokumenty
25. 5. 2020, 6:32 Používateľ ŠZŠ Žehrianska priložil položku anamnestický dotazník.doc k Dokumenty
25. 5. 2020, 6:32 Používateľ ŠZŠ Žehrianska priložil položku Prihláška na psychologické vyšetrenie - prípr. roč..doc k Dokumenty
25. 5. 2020, 6:32 Používateľ ŠZŠ Žehrianska priložil položku prihláška na špp vyšetrenie - prípravný ročník.doc k Dokumenty
25. 5. 2020, 6:32 Používateľ ŠZŠ Žehrianska priložil položku čestné vyhlásenie CŠPP 2020.doc k Dokumenty
25. 5. 2020, 6:32 Používateľ ŠZŠ Žehrianska priložil položku Súhlas so zaradením do CŠPP.doc k Dokumenty
25. 5. 2020, 6:32 Používateľ ŠZŠ Žehrianska priložil položku prihláška na špp vyšetrenie ZŠ, SŠ.doc k Dokumenty
25. 5. 2020, 6:32 Používateľ ŠZŠ Žehrianska priložil položku Prihláška na psychologické vyšetrenie ZŠ, SŠ.doc k Dokumenty
25. 5. 2020, 2:41 Používateľ ŠZŠ Žehrianska priložil položku Vyhlásenie_pre_rodičov_ŠZŠ.docx k Dokumenty
25. 5. 2020, 2:41 Používateľ ŠZŠ Žehrianska priložil položku Vyhlásenie_pre_rodičov_ŠZŠ.docx k Dokumenty
25. 5. 2020, 2:40 Používateľ ŠZŠ Žehrianska priložil položku prehlásenie rodiča mš.docx k Dokumenty
25. 5. 2020, 2:39 Používateľ ŠZŠ Žehrianska priložil položku Vyhlásenie_pre_rodičov_ŠZŠ.docx k Dokumenty
25. 5. 2020, 2:39 Používateľ ŠZŠ Žehrianska priložil položku prehlásenie rodiča mš.docx k Dokumenty
25. 5. 2020, 2:38 Používateľ ŠZŠ Žehrianska upravil položku Hlavná stránka

staršie | novšie