1. Strona główna"ZABAWA - NAUKĄ ŻYCIA"
  • Szkolny teatr „Integra” istnieje od 2003 roku. Jego opiekunkami są nauczycielki języka polskiego – mgr Marta Budek, mgr Mirosława Gawrońska i mgr Anna Sprawka-Sotirow.
  • Teatr skupia młodzież niepełnosprawną i pełnosprawną naszej szkoły. Głównym celem działalności teatru jest integracja młodzieży poprzez kulturę żywego słowa oraz wyzwalanie w uczniach możliwości kreacyjnych.
  • Program teatru nastawiony jest na działania praktyczne, szerokie uczestnictwo w życiu kulturalnym szkoły i środowiska, aktywność, odkrywanie zdolności i przełamywanie barier niepełnosprawności.
  • Ważnym aspektem działalności teatru jest rozwijanie zainteresowań teatrem, zdobycie pewności siebie, swobodne wyrażanie własnej osobowości oraz przygotowanie do odgrywania różnych ról w przyszłym życiu rodzinnym i społecznym.
  • Cele teatru „Integra”: rozwijanie umiejętności aktorskich oraz wspieranie młodych talentów, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, uwrażliwienie na sztukę, podkreślanie uczuciowego związku z polskością i jej historią, kształtowanie empatii i rozumienia ludzkich problemów.
  • Głównym hasłem, które przyświeca działalności teatru są słowa:


„Zabawa – nauką życia”
.