II.Wykłady

Wybrane tematy spotkań z rodzicami:
  • Jak wpływać na motywację dzieci? 
  • Czym skorupka za młodu..., czyli jak słowa i zachowania rodziców kształtują charakter dziecka.
  • Jak wychować szczęśliwe dziecko? 
  • Jak przygotować dzieci na „życiowe burze”? 
  • Jak uczyć dzieci optymizmu i pomóc im odnieść sukces? 
  • Po co i jak chwalić dzieci? 
  • Jak znajdować i rozwijać silne strony dzieci? 
  • Jak poprzez rozmowę rozwijać dziecka umiejętność samodzielnego myślenia? 
  • Jak mądrze dbać o swoje dzieci?
  • Jak rozwijać inteligencję emocjonalną dzieci?
Wykład trwa 90 minut. Liczba uczestników jest ograniczona tylko wielkością sali. 
Wykłady są adresowane do rodziców dzieci w wieku od 6 do 20 lat. 
Treści są dostosowywane każdorazowo do specyfiki słuchaczy wykładu.
Uczestnicy po wykładzie mają możliwość uzyskania konsultacji mailowej u prowadzącego. 

Koszt wykładu to 300 zł 
(w przypadku placówek znajdujących się w Białymstoku i w odległości do 50 km. od tego miasta. 
W przypadku placówek znajdujących się dalej kwota jest powiększona o koszty dojazdu)

Ċ
Artur Brzeziński,
7 wrz 2017, 01:41