III.Warsztaty


Warsztaty trwają co najmniej 4 godziny i może w nich wziąć udział do 16 osób.
Koszt warsztatu to 100 zł za godzinę dydaktyczną.
(w przypadku placówek znajdujących się dalej niż 50 km od Białegostoku doliczona jest kwota 50 zł kosztów dojazdu)

I. Jak zostać coachem swojego dziecka?

Uczestnicy będą potrafili:
  • aktywnie słuchać dzieci skłaniając je do większej otwartości,
  • zadawać pytania zachęcające dzieci od poszukiwania własnych rozwiązań.
  • wspierać dzieci w realizacji własnych postanowień.
  • tworzyć relację z dziećmi sprzyjającą współpracy,

II. Jak wpływać na motywację dzieci? 

Uczestnicy będą potrafili:
  • stosować zasady prowadzenia dialogu motywującego w relacjach z dziećmi,
  • podejmować świadome działania sprzyjające motywacji dzieci do zachowań zgodnych z oczekiwaniami rodziców.

III. Jak rozwijać odporność psychiczną dzieci?

Uczestnicy będą potrafili:
  • prowadzić rozmowy wspierające dzieci w radzeniu sobie z trudnościami,
  • tworzyć sytuacje sprzyjające kształceniu umiejętności zarządzania emocjami,
  • wspierać dzieci w poszukiwaniu rozwiązań trudności, z jakimi się zmierzą. 
Każdy warsztat trwa 6 godzin zegarowych. Liczba uczestników do 16 osób.