VI.Specjaliści


Artur Brzeziński - coach, terapeuta w nurcie krótkoterminowej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, trener umiejętności intra i interpersonalnych, autor wielu publikacji i programów edukacyjnych. Pracuje w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku i jako terapeuta w Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji Integra.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.
Wioletta Kujawa - Brzezińska - psychoterapeutka, zakres pomocy terapeutycznej: psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży. Pracuje w ujęciu integracyjnym. Rekomendowany Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji Integra.
Katarzyna Kaczyńska - psycholog dziecięcy, prowadzi diagnozę, profilaktykę, psychoedukację. Zajmuje się problematyką dzieci uzdolnionych, ujawniających problemy emocjonalne, nadpobudliwych psychoruchowo, trudności wychowawcze oraz przejawiających deficyty i zaburzenia rozwojowe. Prowadzi psychoedukację rodziców pod kątem wspierania i stymulowania rozwoju dziecka, rozwiązywania sytuacji konfliktowych.