IV.Konsultacje indywidualne

Na spotkaniach, w których uczestniczą tylko rodzice lub opiekunowie konkretnego dziecka specjaliści pomagają im znaleźć rozwiązania konkretnych problemów wychowawczych. Jedna sesja dla każdego indywidualnego przypadku trwa 50 minut. 
Liczba sesji zależy do potrzeb zgłoszonych przez placówkę zamawiającą. 
Koszt sesji jest ustalany indywidualnie z placówką.