Współpraca


N
a zamówienie szkoły, rady rodziców, organu prowadzącego przeprowadzimy we wskazanej placówce wykład, warsztat lub indywidualne konsultacje. 
Tematy wykład
ów są wskazane w zakładce Wykłady

Możemy przygotować wykłady i warsztaty na inny temat związany z kształceniem odporności psychicznej dzieci i młodzieży i wynikający z potrzeb zamawiającego.
Proponujemy także wsparcie w przeprowadzeniu badania potrzeb edukacyjnych rodziców. 

Konsultacje indywidualne możemy prowadzić w siedzibie zamawiającego lub w Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji Integra (Białystok, ul. Warszawska 34). 

Koszt przeprowadzenia oferty wykładu, warsztatu lub konsultacji jest każdorazowo ustalany indywidualnie z zamawiającym. Zależy od długości trwania spotkań z rodzicami, liczby uczestników spotkań. 

W przypadku zamówienia więcej niż jednego spotkania proponujemy preferencyjne stawki. 

Informacje na temat organizacji spotkań : Kontakt