Korzyści


Rodzice uczniów:


- zyskują wiedzę i kompetencje, które zwiększą efektywność ich działań wychowawczych,
- lepiej rozumieją wyzwania przed jakimi stoją nauczyciele ich dzieci,
- są bardziej gotowi do współpracy z nauczycielami w zakresie edukacji i wychowania swoich dzieci.

Rodzice mają możliwość kontaktu ze specjalistami bezpośrednio w placówce, do której uczęszcza ich dziecko. Niepotrzebne są skierowania ani dodatkowe wydatki, czas i wysiłki związane z dojazdem do innych instytucji.

Nauczyciele w większym stopniu mogą liczyć na współpracę i zaangażowanie rodziców. Wpływa to na skuteczność oraz komfort ich pracy. 

Bliższa współpraca pomiędzy rodzicami, a pracownikami placówki oświatowej przyczynia się do wzrostu efektywności nauczania i wychowania.

Placówka jest postrzegana, jako instytucja wszechstronnie działająca na rzecz uczniów, ich rodziców i całej społeczności lokalnej.