I. Przedsięwzięcie

"Szkoła optymizmu" to przedsięwzięcie psychoedukacyjne, którego celem jest wsparcie rodziców i wychowawców w rozwijaniu odporności psychicznej dzieci i młodzieży.

Radzenie sobie z wyzwaniami codziennego życia wymaga umiejętności zarządzania emocjami, współpracy, komunikacji, rozwiązywania problemów, krytycznego i twórczego myślenia. Aby rodzice mogli rozwijać te umiejętności im samym są potrzebne odpowiednie kompetencje i wiedza. 

Proponujemy przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla rodziców uczniów placówek edukacyjnych - przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Treści spotkań są oparte na dokonaniach psychologii pozytywnej oraz nawiązują do Penn Resilience Program - przedsięwzięcia realizowanego na Uniwersytecie Pensylwańskim w USA

Spotkania - wykłady, warsztaty, konsultacje indywidualne - są prowadzone przez specjalistów związanych z Pracownią Psychoterapii i Psychoedukacji Integra w Białymstoku, których wiedza i umiejętności wynikają z dobrego przygotowania merytorycznego i doświadczenia zgromadzonego podczas lat pracy terapeutycznej i edukacyjnej.