AKTUALNOŚCI


ZESPÓŁ GIMNAZJUM  i SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
im. ks. Jana Twardowskiego 
W JANISZEWICACH


OD DNIA 3O.11.2015 ROKU ŚWIETLICA SZKOLNA BĘDZIE CZYNNA DO GODZINY 15.30


OD DNIA 3O.11.2015 ROKU
ULEGAJĄ ZMIANIE GODZINY PRACY
ZGiSP W JANISZEWICACH


 
LEKCJE
 PRZERWY
 0--------
0
7.30 - 7.45
 17.45 - 8.30
 1 8.30 - 8.40
 2 8.40 - 9.25
 29.25 - 9.35
 3 9.35 - 10.20
 310.20 - 10.30
 4 10.30 - 11.15
 411.15 - 11.35
 5 11.35 - 12.20
 512.20 - 12.30
 6 12.30 - 13.15
 613.15 - 13.25
 7 13.25 - 14.10
 714.10 - 14.20
 8 14.20 - 15.05
 815.05 - 15.15
 9 15.15 - 16.00
 916.00 - 16.10


OD DNIA 3O.11.2015 ROKU
ULEGAJĄ ZMIANIE GODZINY
DOWOZÓW  I ODWOZÓW
UCZNIÓW ZGiSP W JANISZEWICACH


DOWOZY
Pierwszy autobus I kurs
miejscowość
przystanek
godzina
 Zduńska Wola
 ul. Henrykowska przystanek MPK
 6.30
 Henryków Kościół 6.32
 Biały Ług
 Za posesją nr 20
 6.34
 Krobanów Szkoła -
 MichałówSklep
 6.40
 Michałów Skrzyżowanie
 6.45
 Gajewniki Przystanek (przy torach) 6.47
 Janiszewice Szkoła 7.00

Pierwszy autobus II kurs

miejscowość
przystanek
godzina
 Dionizów
 Droga na Dionizów
 7.05
 Kłady Droga na Kłady
 7.07
 Suchoczasy
 Posesja nr 4
 7.10
 Suchoczasy Przystanek przy sklepie
 7.12
 Mostki Skrzyżowanie
 7.14
 Karolew Posesja nr 3
 7.22
 Wólka Wojsławska (przez Karolew)
  Posesja nr 79
 7.28
 Wólka Wojsławska Wólka Wojsławska 7.30
  Janiszewice Szkoła 7.35


Drugi autobus

miejscowość
przystanek
godzina
Zduńska Wola
ul.Szadkowska przystanek Gatta
6.37
Gajewniki
przy kapliczce
6.45
GajewnikiAves
6.50
Gajewnikiprzystanek (przy torach)
6.52
Michałów
przystanek (skrzyżowanie)
6.54
Ostrówek
Przystanek PKS
6.57
OstrówekPKS Skorpion
7.00
OstrówekPKS Perfekt
7.02
Krobanów Szkoła7.08
Michałów
Sklep
7.10
 Michałów Skrzyżowanie 7.12
 Gajewniki przystanek (przy torach)
 7.13
 Gajewniki Aves 7.15
 Gajewniki Przystanek Stadnina
 7.18
 Wymysłów Kapliczka 7.19
 Wymysłów Przystanek 7.21
 Ochraniew Posesja nr 70
 7.25
 Janiszewice Szkoła 7.30


ODWOZY
    I kurs
I autobus - kierunek Suchoczasy, Mostki
 miejscowość godzina
 Szkoła Janiszewce 14:20
 Janiszewice sklep
 14:25
 Dionizów 14:28
 Kłady 14:31
 Suchoczasy pos. nr 4
 14:35
 Suchoczasy 14:37
 Mostki
 14:42
 Karolew Posesja nr 3
 14:48
 Przez Karolew
 
 Wólka Wojsławska pos. nr 79
 14:52
 Wólka Wojsławska znak
 14:54
 Szkoła Janiszewice
 15:00

II autobus - kierunek Henryków, Gajewniki
 miejscowość godzina
 Szkoła Janiszewce  14:20
Henrykowska
  14:25
Henryków kościół
  14:26
Biały Ług
  14:28
Krobanów
14:35    Zabiera SP Krobanów
Michałów sklep
  14:38
Ostrówek przystanek PKS
  14:41
Ostrówek Skorpion
  14:45
Michałów skrzyżowanie
  14:49
Gajewniki przed torem
  14:50
Gajewniki za torem
  14:51
Gajewniki Aves
  14:55
 Gajewniki stadnina
  14:58
 Wymysłów przystanek MPK
  15:00
 Wymysłów Gardena
  15:04
  Szkoła Janiszewce  15:10


 II kurs
I autobus - kierunek Suchoczasy, Mostki

 miejscowość godzina
 Szkoła Janiszewce15:15
 Janiszewice sklep
15:20
 Dionizów15:23
 Kłady15:25
 Suchoczasy pos. nr 4
15:27
 Suchoczasy15:29
 Mostki
15:34
 Karolew Posesja nr 3
15:38
 Przez Karolew

 Wólka Wojsławska pos. nr 79
15:45
 Wólka Wojsławska znak
15:47
 Szkoła Janiszewice
15:55

II autobus - kierunek Henryków, Gajewniki
 miejscowość godzina
 Szkoła Janiszewce15:15
Henrykowska
15:20
Henryków kościół
15:22
Biały Ług
15:24
Krobanów
15:28
Michałów sklep
15:30
Ostrówek przystanek PKS
15:34
Ostrówek Skorpion
15:37
Michałów skrzyżowanie
15:40
Gajewniki przed torem
15:43
Gajewniki za torem
15:45
Gajewniki Aves
15:46
 Gajewniki stadnina
15:50
 Wymysłów przystanek MPK
15:52
 Wymysłów Gardena
15:54
  Szkoła Janiszewce15:58DZIEŃ OTWARTY
w dniu 18 listopada 2015 r. w godz. 17.00 - 19.00 odbędzie się dzień otwarty.


JESTEŚMY EKO!

13 listopada 2015 roku w Gminnym Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego                     w Janiszewicach odbyło się uroczyste otwarcie pracowni przyrodniczej.        Oficjalnego  otwarcia dokonali:

- Wójt Gminy Zduńska Wola – pan Henryk Staniucha

- Sekretarz Gminy Zduńska Wola – pani Ewa Padzik

- przedstawiciel Rady Rodziców – pan Paweł Mataśka

- przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego  Gimnazjum w Janiszewicach – Natalia Kobiela

- Dyrektor ZGiSP w Janiszewicach – pan Paweł Nyklewicz.

Remont oraz wyposażenie pracowni były możliwe dzięki dotacji z WFOŚiGW w Łodzi, w związku z realizacją zadania pod nazwą Jesteśmy Eko! Koordynatorem programu jest nauczyciel ZGiSP w Janiszewicach - pani Bożena Witkowska. W ramach programu uzyskano dofinansowanie w kwocie 38.200 zł, przy udziale własnym w kwocie 2.106zł, który umożliwił utworzenie pracowni. Dzięki dofinansowaniu zakupiono 136 różnorodnych pomocy dydaktycznych uatrakcyjniających zajęcia edukacyjne z nauk przyrodniczych ( między innymi: tablicy interaktywnej z rzutnikiem, laptopem, kompletem głośników, wizualizerem, 11 mikroskopów, preparatów zoologicznych           i botanicznych, przyrządów do badania powietrza i gleby, walizkowego zestawu do przyrody, zestawu do energii odnawialnej i innych).

Utworzenie pracowni pozwoli uczniom rozwijać zainteresowana naukami przyrodniczymi. Może właśnie dzięki tej pracowni będziemy mieli więcej lekarzy, specjalistów, których tak nam brakuje.Śniadanie Daje Moc

6 listopada 2015 roku zorganizowano w naszej szkole zdrowe śniadanie dla uczniów klasy 0 oraz klasy I c Szkoły Podstawowej w związku z ogólnopolską akcją Śniadanie Daje Moc". Uczniowie wspólnie z wychowawcami i Panią pedagog szykowali śniadanie, przynieśli potrzebne produkty w postaci pieczywa, wędlin i co najważniejsze góry warzyw. Zaczęło się od wspólnego mycia rąk, szykowania miejsca do pracy i wszyscy z ochotą zabrali się do dzieła. W ruch poszły pomidorki, ogórki oraz rzodkiewka czy papryka. Każdy uczeń naszykował sobie niepowtarzalny posiłek, często składający się na ogromną wieżę na pieczywie. Następnie wspólnie po uprzednim podziwianiu swoich dzieł dzieci z ochotą zabrały się do jedzenia, bo każdy doskonale wie, że swoje kanapki smakują najlepiej. Uczniowie czekają z niecierpliwością na kolejne wspólne śniadanie.

  
  


Śniadanie Daje MocOTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM

Dla pierwszoklasistów był to szczególny dzień.            04 listopada zostali pełnoprawnymi członkami braci uczniowskiej ZGiSP w Janiszewicach.  Nie było łatwo osiągnąć ten status. Najmłodsi musieli przejść próby wytrzymałościowe, wykazać się wiedzą                       i umiejętnościami... Na szczęście dali radę i wszyscy pomyślnie zdali ten egzamin!

  

EKOPRACOWNIA W NASZEJ SZKOLE

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU, 
ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI,
ZADANIA W RAMACH KONKURSU 
„MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA”

 Nazwa zadania: 

JESTEŚMY  EKO! - utworzenie pracowni przyrodniczej w Gminnym Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach

 

Wartość ogólna zadania: 40 806,00 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 38 700,00 zł obejmująca sfinansowanie zakupu wyposażenia ekopracowni.

ZAKRES ZADANIA

Obejmuje utworzenie szkolnej pracowni przyrodniczej przez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

Realizowany program obejmuje:

 Uatrakcyjnienie zajęć  edukacyjnych z nauk przyrodniczych  dla uczniów gimnazjum:

Cele:

·         wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów zamieszkałych na obszarach wiejskich

 • położenie nacisku na edukację ekologiczną, która nie powinna ograniczać się do przekazania odpowiednich wiadomości, ale musi stymulować osobiste zaangażowanie uczniów w rozwiązywanie problemów ochrony środowiska
 • rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska: budzenie szacunku do przyrody  i kształtowanie proekologicznych zachowań uczniów
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą przyrodniczą w życiu codziennym w kontekście dbałości o własne zdrowie i ochrony środowiska naturalnego

·         poznanie fauny i flory okolicy

·         ochrona gatunków zagrożonych

·         uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych oraz pozalekcyjnych

 

Cele wychowawcze:

kształtowanie postaw, poszerzanie zainteresowań, harmonijny i wszechstronny rozwój ucznia oraz rozwijanie u uczniów zainteresowania otaczającym światem oraz rozwijanie motywacji do zdobywania wiedzy i kształtowanie aktywnej postawy poprzez:

·         doskonalenie umiejętności współpracy w grupie

·         doskonalenie umiejętności i kultury publicznego wypowiadania się, przedstawiania własnych poglądów oraz wyrabiania własnej opinii i oceny, wyrabianie umiejętności prezentowania efektów własnej pracy i omawianie efektów pracy zespołowej

·         doskonalenie umiejętności dokonywania samooceny i skutecznego komunikowania się

·         kształtowanie umiejętności asertywnego krytykowania i przyjmowania krytyki

·         rozwijanie wrażliwości społecznej

·         kształtowanie postawy aktywnej ochrony środowiska

·         rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody

·         rozwijanie proekologicznych postaw u uczniów i szacunku w stosunku do przyrody, którzy poprzez aktywne własne działanie będą mieli pozytywny wpływ na środowisko w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej

·         uświadomienie tempa zmian zachodzących w środowisku dawniej i obecnie

·         zapoznanie z drogami migracji zanieczyszczeń w środowisku

·         zachęcanie do oszczędnego gospodarowania zasobami przyrody

 

Uczniowie poprzez możliwość wykorzystania planowanego do zakupu wyposażenia pracowni będą mogli poznać gatunki zagrożonych organizmów występujących na terenie powiatu. Zajęcia mają na celu ich poznanie, rejestrowanie oraz przeprowadzenie szeregu zajęć w terenie i przedstawienie wyników na forum społeczności szkolnej (prezentacje, wystawy fotografii, wystawy preparatów, itp).

 

Przewidywane efekty końcowe:

W wyniku realizacji powyższego programu edukacji przyrodniczo- ekologicznej  uczniowie:

·         poznają bogactwo i piękno otaczającego ich świata, a szczególnie najbliższego otoczenia,

·          dostrzegą związki przyczynowo-skutkowe między działalnością człowieka a stanem środowiska,

·          zrozumieją zależności występujące w świecie im najbliższym oraz pojętym globalnie,

·          wyjaśnią zjawiska, zwłaszcza niekorzystne dla środowiska ,

·          poznają zachowania bezpieczne dla siebie i przyrody,

·          dostrzegą wokół siebie miejsca korzystnie i niekorzystnie zmienione przez człowieka,

·          zdobędą umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych i ich interpretowania,

·          zdobędą umiejętność oceniania stanu najbliższego środowiska prostymi metodami,

·          potrafią wyjaśnić wpływ środowiska na zdrowie człowieka i człowieka na środowisko,

·          potrafią wyjaśnić, w jaki sposób mogą poprawić stan środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy,

·          nabędą umiejętności działania na rzecz przyrody,

·          dostrzegą ekologiczne walory swojej okolicy,

·          potrafią zachowywać się proekologicznie w życiu codziennym,

·          wykorzystają swoją wiedzę do twórczego rozwiązywania problemów ekologicznych i tych występujących w najbliższym otoczeniu,

·          wezmą udział w szeregu inicjatyw – zajęcia, konkursy, projekt, prezentacja, przygotowanie wystaw.

 W ramach zajęć młodzież będzie prezentować :

·         multimedialne efekty pracy obrazujące realizacje zadań przeprowadzonych w pracowni przyrodniczej oraz podczas zajęć terenowych,

·         umiejętność posługiwania się zakupionymi pomocami dydaktycznymi,

·         umiejętność przeprowadzenia doświadczeń oraz interpretacji otrzymanych wyników,

·         wystawy fotograficzne,

·         wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska.

Prezentowanie  prac uczniowskich będzie miało na celu motywowanie uczniów do dalszej pracy.

Wszystkie zaplanowane zadania mają na celu rozwijanie zainteresowań, umiejętności uczniów oraz  pobudzać potrzebę poznawania świata.

 1. Zajęcia dla kandydatów do gimnazjum (Dzień Otwarty dla uczniów szkół podstawowych).
 2. Wykorzystanie pracowni na zebrania z rodzicami, podczas, których prezentowane będą osiągnięcia uczniów oraz wytwory powstałe w ramach realizacji zadań zaplanowanych w projekcie.
 3. Prelekcje np. z leśnikiem.
 4. Szkolenia Rady Pedagogicznej.

WYWIADÓWKA
w dniu 23 września 2015 r. o godz. 17.00 odbędzie się wywiadówka.

PIERWSZE MAŁE SUKCESY
Pomimo, że to dopiero początek roku szkolnego, już odnieśliśmy pierwsze sukcesy sportowe.
15.09.2015 w Zespole Szkól w Czechach odbył się VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP - eliminacje gminne dziewcząt z rocznika 2002-2003. Nasze dziewczęta zajęły II miejsce bez straty bramek i bez przegranego meczu, zabrakło trochę szczęścia. 
I miejsce zajęła drużyna z Czech, a III miejsce Wojsławice.

O innych sukcesach naszych uczniów można przeczytać w zakładce "sukcesy".

ERASMUS+
W zakładce informacje znajdują się wskazówki nt warsztatów z pisania wniosku do Programu ERASMUS+ dla placówek edukacyjnych.

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS VI

Po zakończeniu roku szkolnego absolwenci klasy VI, którzy chcą rozpocząć naukę w Gminnym Gimnazjum w Janiszewicach  powinni:                                                                   (zgodnie z Zarządzeniem Nr 74/2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 października 2014 r.)                                                                       od 26 czerwca do 2 lipca 2015 r. do godziny 15.00

 zgłosić się w sekretariacie  szkoły w Janiszewicach z następującymi dokumentami:

 1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 2. zaświadczenie o wyniku sprawdzianu po klasie VI
 3. 1 zdjęcie (opisane)
 4. karta zdrowia 
       INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ                                             Po zakończeniu roku szkolnego rodzice dzieci, które będą rozpoczynać naukę w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej w Janiszewicach  proszeni są o przedłożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:                                                                                    
 1. informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
 2. zaświadczenie o odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015
 3. 1 zdjęcie (opisane)

POTYCZKI MATEMATYCZNE

Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły stanęli w szranki matematyczne ze swoimi kolegami ze szkół z całego powiatu. Tak jak co roku organizator, Zespół Szkół w Czechach, przygotował cały zestaw trudnych zadań dla uczniów klas IV-VI i gimnazjum. Uczniowie w ciągu godziny rozwiązywali cztery zadania przygotowane przez panią Czesławę Knul – prezesa Otwartej Pracowni Rozwijania Uzdolnień „Asymptota”. Następnie prace zostały zakodowane i sprawdzone przez nauczycieli matematyki. Ta edycja konkursu okazała się szczęśliwa dla naszych uczniów. Zajęliśmy bardzo wysokie miejsca !

w kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA                       

Klasa IV

II miejsce drużynowo zajęli – W.Kabzińska, M.Szymańska, M.Kubiak

Klasa V

III miejsce – A.Placek

wyróżnienie – M.Michalska                    

Klasa VI

I miejsce – M.Włodarczyk

w kategorii GIMNAZJUM

Klasa I

wyróżnienie – M.Ilski

Klasa III

II miejsce – K.Jonczyk

Do konkursu uczniów przygotowywali następujący nauczyciele: mgr Monika Banaś – Winiarska, mgr Monika Bystra, mgr Mariola Baluch. Uczniom  gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów.
KONTAKT:
telefon, fax: 
(0-43) 823-57-75
e-mail: zgisp@szkolajaniszewice.pl

ADRES:
Janiszewice 17
98-220 Zduńska Wola
woj. łódzkie

UWAGI i KOMENTARZE:
uwagi.szkolajaniszewice@ poczta.fm

organ prowadzący:
* WÓJT GMINY
ZDUŃSKA WOLA
Comments