Kodeks TIK

Przed rozpoczęciem  działań związanych ze stosowaniem technologii cyfrowej w nauczaniu, wspólnie             z uczniami zostały określone zasady, którymi będzie kierowała się cała społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele i dyrektor.
Kodeks TIK, który powstał w szkole ma porządkować sposób korzystania z technologii komunikacyjno-informacyjnych w nauczaniu i uczeniu się. Jego zadaniem jest wyjaśnienie, w jaki sposób  komputer, Internet, komórka itp. mogą pomóc mądrej edukacji. 

Kodeks TIK


Comments