Apel porządkowy SU

opublikowane: 31 paź 2019, 04:57 przez Szkoła Podstawowa nr 33   [ zaktualizowane 31 paź 2019, 05:20 ]
mde
Dnia 28.10. 2019 odbył się dla uczniów klas IV-VIII apel porządkowy przygotowany przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego.
Pani dyrektor Anna Kaleta podziękowała wszystkim uczniom, rodzicom za ogromne zaangażowanie podczas zbierania głosów na budżet obywatelski. Podkreśliła jak ważna jest współpraca i wspólne dążenie do celu.
W dalszej części apelu pani Joanna Miroszewska wyjaśniła czym charakteryzują się prace dla chętnych,  a czym obowiązkowe prace domowe.  Dzięki konkretnym przykładom teraz już wszyscy uczniowie będą wiedzieć i rozumieć zasadność prac jako wkładu własnego w uczenie się.
Mówiliśmy również o bezpiecznym zachowaniu uczniów w szkole - bezpiecznym poruszaniu się po korytarzach szkoły (nie wolno biegać, przepychać się, siadać na parapetach) dbaniu o porządek i czystość wokół siebie, prawidłowym zachowywaniu się w toaletach szkolnych.  Nie wolno zapominać o kulturalnym zachowaniu wobec wszystkich nauczycieli i pracowników obsługi szkoły oraz wobec koleżanek i kolegów.
Pani Dyrektor przypomniała, że szkoła to nasz wspólny dom i powinniśmy o niego wszyscy dbać. Jesteśmy odpowiedzialni za jej wygląd i dobre imię.
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego podsumowali konkurs „Mój zwierzak”. Uczniowie, których prace zdobyły największą ilość głosów zostali nagrodzeni.
Nowością, która już od 04 listopada zagości w naszej szkole będzie „Szczęśliwy numerek” uprawniający do tego aby być zwolnionym z odpowiedzi ustnej, niezapowiedzianej kartkówki. 
Na zakończenie apelu opiekunowie SU przedstawili najbliższe wydarzenia (dyskoteka halloweenowa, zbiórka darów dla małych dzieci z Domu Małego Dziecka, 31.X dniem pomarańczowym lub z emblematem halloweenowym).
Apel zakończyła pani dyrektor, która poczęstowała wszystkich uczniów słodkim upominkiem.