https://photos.app.goo.gl/e1nK4bgvE8wn7x4EA
Uczeń naszej szkoły - Marcin Wiśniewski z klasy VIII a  został w tym roku wybrany spośród uczniów z całej Polski do Dziecięcej Rady Programowej Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie.
To ogromne wyróżnienie!
Z całej Polski w tym roku wybrano tylko 12 uczniów. Podczas rekrutacji wzięto pod uwagę oprócz celujących  wyników w nauce także osiągnięcia i zainteresowania oraz wykazywaną aktywność.
Gratulujemy. 
Pierwsze spotkanie już 3 lutego 2019 roku. To wyróżnienie to wspaniała przygoda, ale i ciężka praca!  Przez kolejne 12 miesięcy Marcin będzie miał możliwość wypowiadania się na temat działań programowych i inwestycyjnych Europejskiego Centrum Bajki. Jego zadaniem będzie przede wszystkim promocja kultury i ważnych wydarzeń związanych z działalnością Centrum.