Projekty międzynarodowe
  • Erasmus + -rozwijanie współpracy między szkołami europejskimi poprzez udział w projektach z partnerami zagranicznymi
  • E twinning- projekt angażujący społeczność szkolną z całej Europy współpracującą za pomocą mediów elektronicznych 

Opis projektów