Projekt PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA skierowany jest do szkół podstawowych i nauczycieli, którzy chcieliby włączyć aspekty kultury ludowej we wspólne, wraz z dziećmi, działania edukacyjne, a także nawiązać współpracę z innymi szkołami oraz wdrożyć elementy międzypokoleniowej wymiany doświadczeń. Składa się on z kilku etapów, podczas których podejmowane będą aktywności wielostronnie rozwijające uczniowski potencjał twórczy, przybliżające kulturę i przyrodę wybranych regionów Polski.

    Projekt realizowany przez doradców metodycznych Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego pod patronatem Fundacji Rozwoju Dzieci i projektu “Mały Kolberg”.
https://photos.google.com/share/AF1QipM6IGc9qm-KZQeVEVSfWbuCRX3UuQa5U5KZolYOS_g9sIRKTy4eRFr1ibKayUaSLg?key=N3lRMDlYaWNHc05ybE9qYVExSkJRNjh2ZE9pc1ZB