Dzieci uczęszczające do świetlicy  podzielone są na grupy, za które odpowiada konkretny wychowawca. Zajęcia odbywają się w różnych salach według ustalonego cotygodniowego harmonogramu.                                                                                        
Dzieciom  przebywającym w świetlicy oferowane jest uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć. Należą do nich m.in:
 • Zajęcia rekreacyjno ruchowe:  gry i zabawy ruchowe kształtujące koordynację wzrokowo ruchową i cechy motoryczne, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, turnieje sprawnościowe.
 • Zajęcia plastyczno- manualne: rysowanie kredkami, ołówkiem, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki.
 • Zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania.
 • Zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek, filmów edukacyjnych.
 • Zajęcia muzyczne: śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, zabawy przy muzyce.
 • Zajęcie stolikowe: gry planszowe, układanki, puzzle
 • Realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej.
Prowadzone  zajęcia  mają na celu:
 • zapewnienie opieki dzieciom przebywającym w świetlicy przed i po lekcjach,
 • dbanie o rozwój fizyczny,  poprawianie sprawności fizycznej,
 • rozbudzenie zainteresowań różnymi formami aktywności ruchowej o charakterze rekreacyjnym, sportowym, turystycznym,
 • rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań,
 • przyzwyczajanie dzieci do dokładnego, systematycznego i samodzielnego odrabiania  lekcji,
 • pogłębianie, rozszerzanie i utrwalanie wiadomości z różnych dziedzin
 • rozwijanie zainteresowań życiem przyrody i prawidłowego stosunku do niej,
 • rozwijanie wrażliwości twórczej i artystycznej,
 • przeciwdziałanie agresji, integracja zespołu uczniów.
    Duży nacisk  w pracy z dziećmi w świetlicy położony jest na bezpieczeństwo. 
Kształtowane są umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, nawiązywania kontaktów z kolegami, umiejętności rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, uczuć oraz dostrzegania ich u innych.  Zwracana jest  uwagę na umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych drogą bez przemocy, panowania nad emocjami jak również upowszechnienie zasad kultury osobistej. 
https://goo.gl/photos/JXGowTHPYCbGWBzG6
https://goo.gl/photos/Ecrak2ZB46Shxkkf9

https://goo.gl/photos/Sq291V5TDpN2vjUTA