Dyrektor: Anna Kaleta
Wicedyrektor: Mariola Górecka
Edukacja Wczesnoszkolna

mgr Paulina Janicka
mgr Małgorzata Kamińska
mgr Małgorzata Kujawińska
mgr Magdalena Piaszczyk-Kulej
mgr Aneta Mucek
mgr Anna Przytuła
mgr Katarzyna Ptak mgr Ewa Witczak
Język Polski

mgr Grażyna Grzegorzewska
mgr Dorota Górecka-Kozłowska
mgr Joanna Miroszewska
mgr Dorota Mazur-Pachnowska

Język Angielski

mgr Violetta Lacek
mgr Edyta Musiał
mgr Małgorzata Nowogórska
mgr Aleksandra Wajcht
mgr Katarzyna Zubrzycka

Język Hiszpański

mgr Adam Panaszek
mgr Katarzyna Tazbir

Język Włoski
mgr Katarzyna Zubrzycka

Język Niemiecki
mgr Katarzyna Stęperska-Bełczącka

Matematyka

mgr Ewa Dudzińska
mgr Anna Kaczmarek
mgr Marzena Niewiadomska
mgr Agnieszka Zacharz

Zajęcia Komputerowe / Informatyka
mgr Mariola Górecka
mgr Piotr Blomberg
mgr Marcin Pękala

Historia / Historia i społeczeństwo
mgr Zuzanna Jaśkiewicz
mgr Izabela Mierzejewska

Przyroda
mgr Iwona Lewandowska
mgr Dorota Rochmińska

Biologia
mgr Dorota Rochmińska

Geografia
mgr Iwona Lewandowska

Chemia
mgr Violeta Wojtaszczyk

Fizyka
mgr Monika Śmiechowicz

Plastyka, Muzyka, Technika / Zajęcia techniczne

mgr Katarzyna Muszyńska-Rećko
mgr Anna Kwiatkowska
mgr Iwona Lewandowska – technika
mgr Michał Panas – technika 

Wychowanie Fizyczne

mgr Maciej Bartodziejski
mgr Piotr Blomberg
mgr Anna Jędraszczyk
mgr Michał Panas
mgr Katarzyna Ptak

Religia

mgr Agnieszka Foltyńska
mgr Dorota Michaluk
mgr Żaneta Parcheta

Etyka

mgr Dorota Górecka-Kozłowska
mgr Magdalena Piaszczyk-Kulej


Świetlica

mgr Mirosława Dobroszek
mgr Marzanna Dolińska
mgr Małgorzata Smagała
mgr Katarzyna Ptak

Pedagog Szkolny

mgr Sylwia Cieplucha

Psycholog Szkolny

mgr Katarzyna Kabza

Nauczyciele Terapeuci – rewalidacja 

mgr Mariola Galicka
mgr Katarzyna Kabza
mgr Klaudia Kaczmarek
mgr Anna Kaleta
mgr Aldona Klepacz
mgr Małgorzata Kujawińska
mgr Anna Kwiatkowska
mgr Aleksandra Majda
mgr Renata Marcinek
mgr Kinga Mielczarek
mgr Magdalena Miksa
mgr Izabela Mierzejewska
mgr Joanna Miller
mgr Joanna Miroszewska
mgr Aneta Misiak-Taras
mgr Anna Nowak
mgr Ewa Nowicka
mgr Iwona Paprocka
mgr Agnieszka Pilarczyk
mgr Anna Półtorak
mgr Katarzyna Stęperska-Bełczącka
mgr Ewa Witczak
mgr Dorota Zajączkowska

Nauczyciel WDŻ
mgr Zuzanna Jaśkiewicz
mgr Agnieszka Pilarczyk
mgr Kinga Mielczarek

Biblioteka

mgr Anna Gajewska

Doradztwo zawodowe

mgr Anna Kwiatkowska
Nauczyciele Wspomagający

mgr Mariola Galicka
mgr Klaudia Kaczmarek
mgr Aldona Klepacz
mgr Aleksandra Majda
mgr Renata Marcinek
mgr Kinga Mielczarek
mgr Magdalena Miksa
mgr Joanna Miller
mgr Aneta Misiak-Taras
mgr Anna Nowak
mgr Ewa Nowicka
mgr Agnieszka Pilarczyk
mgr Anna Półtorak
mgr Katarzyna Stęperska-Bełczącka 
 mgr Dorota Zajączkowska