24 października - Konsultacje z rodzicami.
2 listopada - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
12 grudnia - Obowiązkowe zabrania z rodzicami wszystkich klas. Informacja do rodziców o przewidywanych ocenach na koniec półrocza (ndst).
21 grudnia - Jasełka.
22 grudnia 2 stycznia - Zimowa przerwa świąteczna.
7 stycznia - Wystawianie ocen za pierwsze półrocze.
9 stycznia - Zebranie Rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia klasyfikacji. Obowiązkowe zebrania z rodzicami -informacja o ocenach na koniec półrocza.
15 stycznia - Koniec pierwszego półrocza.
8 lutego - Bal Karnawałowy
11 -24 lutego - Ferie zimowe.
 lutego - Rekolekcje
13 marca - Konsultacje z rodzicami.
15 - 17 kwietnia - Egzaminy klas VIII
18 - 22 kwietnia - Wiosenna przerwa Świąteczna.
2 maja - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
8 maja - Obowiązkowe zebrania z rodzicami – informacja o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego (ndst).
31 maja -  Dzień dziecka.
3 czerwca - Wystawianie ocen na koniec roku szkolnego. 1-3
10 czerwca - Wystawianie ocen na koniec roku szkolnego 4-8.
12 czerwca - Zebranie Rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji 1-8.
19 czerwca - Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
21 czerwca - Zebranie rady pedagogicznej podsumowujące rok szkolny.