Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 w SP nr 33 w Łodzi.


7 stycznia    Wystawianie ocen za pierwsze półrocze.
9 stycznia    Zebranie Rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia klasyfikacji. Obowiązkowe zebrania z rodzicami – informacja o ocenach na koniec półrocza.
15 stycznia    Koniec pierwszego semestru.
8 luty    Bal Karnawałowy.
11-24 luty    Ferie zimowe.
13 marca    Konsultacje z rodzicami.
18-20 marca    Rekolekcje.
15-17 kwietnia    Egzaminy klas VIII
18-23 kwietnia    Wiosenna przerwa Świąteczna
29, 30 kwietnia oraz 2 maja    Dni  wolne od zajęć dydaktycznych
8 maja    Obowiązkowe zebrania z rodzicami – informacja o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego (ndst).
31 maja    Dzień dziecka.
3 czerwca    Wystawianie ocen rocznych w klasach 1-3
10 czerwca    Wystawianie ocen rocznych w klasach 4-8
12 czerwca    Zebranie rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji 1-8
21 czerwca    Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
24 czerwca    Zebranie rady pedagogicznej podsumowujące rok szkolny.