Gabinet medyczny

Czynny:

Poniedziałek - 8.00 – 15.00
Wtorek - 8.00 – 15.00
Środa - 8.00 – 15.00
Czwartek - 8.00 – 11.30
Piątek - 8.00 – 15.00

Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej zakupione ze środków budżetu państwa zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem Łódź a Wojewodą Łódzkim