Arkusz egzaminacyjny w wersji standardowej zawierał 27 zadań, w tym 13 z języka Tegoroczny sprawdzian szóstoklasisty odbył się 5 kwietnia 2016 r. Sprawdzian ten obejmował wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzamin składał się z dwóch części : języka polskiego i matematyki oraz języka angielskiego. Cześć pierwsza, w wersji standardowej  trwała 80 minut, cześć druga 45 minut. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce mieli odpowiednio wydłużony czas. W naszej szkole do sprawdzianu po klasie szóstej przystąpiło 49 uczniów.
 Średni wynik w szkole z części pierwszej to 68%, (z języka polskiego 74,95%, z matematyki 59,25%).  W Łodzi średni wynik z części pierwszej to 66,2% (z j. polskiego 72,1%, z matematyki 56,3%. Z języka angielskiego nasi uczniowie uzyskali 82%, w  Łodzi było to 75,7%. Osiągnięte przez uczniów wyniki z części pierwszej  i drugiej plasują szkołę w skali staninowej w 7 staninie, czyli w wysokim.