Szanowni Państwo 

W roku szkolnym 2019/20 w naszej szkole powstaną 2 oddziały integracyjne. Uczniowie klas będą pracować w nielicznych grupach pod opieką 2 nauczycieli. Poza obowiązkowymi zajęciami każda z klas będzie miała dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i zajęcia sportowe. 

Wszystkie bliższe informacje dotyczące organizacji pracy w klasach podadzą wychowawcy na zebraniu, które odbędzie się 18.06.2019 r. o godz. 17.00. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców naszych przyszłych uczniów.

Analiza sprawdzianu w klasach szóstych w roku szkolnym 2015/2016

Nowy gabinet medyczny

Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej zakupione ze środków budżetu państwa zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem Łódź a Wojewodą Łódzkim


https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/aktywna-tablica-zalozenia-do-projektu-programu-rzadowego.html#prettyPhoto
Szkoła uczestniczy w rządowym programie "Aktywna tablica".
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-rozporzadzenie-opublikowane.html
Szkoła uczestniczy w "Narodowym programie rozwoju czytelnictwa".