W dniach 6 – 10 maja 
zapraszamy serdecznie do Szkoły Podstawowej nr 33 w Łodzi na zwiedzanie szkoły i indywidualne rozmowy z nauczycielami. Nasi pedagodzy chętnie porozmawiają z Państwem i udziela wszelkich informacji na temat placówki. 

Czekamy na Państwa w godzinach 10.00 – 12.00.

Analiza sprawdzianu w klasach szóstych w roku szkolnym 2015/2016

Nowy gabinet medyczny

Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej zakupione ze środków budżetu państwa zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem Łódź a Wojewodą Łódzkim


https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/aktywna-tablica-zalozenia-do-projektu-programu-rzadowego.html#prettyPhoto
Szkoła uczestniczy w rządowym programie "Aktywna tablica".
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-rozporzadzenie-opublikowane.html
Szkoła uczestniczy w "Narodowym programie rozwoju czytelnictwa".