Wyniki ogólnopolskiego sprawdzianu z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego 
w roku szkolnym 2017/2018 
przygotowane przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Analiza sprawdzianu w klasach szóstych w roku szkolnym 2015/2016

Nowy gabinet medyczny

Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej zakupione ze środków budżetu państwa zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem Łódź a Wojewodą Łódzkim


https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/aktywna-tablica-zalozenia-do-projektu-programu-rzadowego.html#prettyPhoto
Szkoła uczestniczy w rządowym programie "Aktywna tablica".
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-rozporzadzenie-opublikowane.html
Szkoła uczestniczy w "Narodowym programie rozwoju czytelnictwa".