Video - XXXI Sesja


POWYŻEJ: (nie udało mi się na czas włączyć kamery i nie ma moich pytań na które odpowiada Radny Biernacki)
Pytania skierowane do Radnego i Sołtysa wsi Czermna.
1) Czy w roku 2008 pobrał Pan diety radnego i sołtysa i w jakiej wysokości.
Odpowiedź niepełna: Pobrał ale Pan Radny nie podał w jakiej wysokości.
2) Od jakiego podmiotu otrzymał Pan w 2008 r. zlecenie na kwotę 2,491.16 ?
Odpowiedź: Od osoby prywatnej.
3) Z jakich środków wyasfaltowano drogę do Pana Szczygła (mieszkańca Czermnej) i do Plebani?
Odpowiedź: Ze środków Gminy.

PONIŻEJ: Sołtysi odnoszą się do mojego Wniosku o udostępnienie informacji publicznej dotyczącego kwestii pomocy Gminy w modernizacji i budowie prywatnych dróg.  Postawiłem pytanie: "Komu, na jakich zasadach i w jakim zakresie Gmina udzieliła pomocy?  


Comments