Listaszabályok

Keresztes Szent János levelező lista

SZABÁLYAI

1. A Keresztes Szent Jánosról nevezett levelező lista egy virtuális közösség, tagjai mind Isten gyermekei. Célunk, hogy egymást ösztönözzük az Egyház iránti szeretet és a felebaráti szeretet növekedésében, az imában való kitartásban. Az Egyházban sokféle ajándék és karizma létezik, a lista tagjai tisztelik egymás lelkiségét, nem hirdetik a sajátjukat úgy, mint ha az lenne az egyedüli üdvözítő út.

2. A lista védőszentje Keresztes Szent János (1542. jún.24 - 1591.dec.14), Kármel misztikus egyházdoktora. Kérjük közbenjárását és minden hamis misztikát elutasítunk. A tévelygőket, az Egyház ellenségeit Istennek ajánljuk, imádkozunk értük. Arra kaptunk meghívást, hogy a szeretet által Isten szentségében részesüljünk; elkötelezzük magunkat, hogy naponta imádkozunk egymásért (ez lehet például egy Miatyánk, stb.), de bármikor kérhet egy listatag imahátteret segítségül, oltalomért, mi pedig mindnyájan hordozzuk imáinkban az imakérőt. Ugyanakkor napi imánk Kis Szent Teréz imája a papokért.

3. A listán párbeszédet folytatunk, témákat és kérdéseket vetünk fel. Ezeket csakis hitünk forrásainak tükrében, a Katolikus Egyház Katekizmusa és az Egyház Dokumentumai alapján, valamint a Kármel szentjeinek tanítása alapján lehet megvitatni. Tilos a listán hitünkkel ellenkező tanítást propagálni. Ha valaki tudatlanságból mégis megtenné, akkor fogadja el a katolikus hitünkkel megegyező választ. Kerüljük a kioktató hangnemet, a farizeusi vitát, nem mi vagyunk a Hittani Kongregáció.

4. Szigorúan tilos a listán kigúnyolni, megbántani, megalázni, pellengérre állítani a levelező partnert. A moderátorok magánlevélben figyelmeztetik a sértegető testvért, szükség esetén moderáljuk.

5. A listán nem politizálunk, ez a tapasztalat szerint megosztást eredményez. Egy kereszténynek van és kell is legyen politikai állásfoglalása, de ezt a listán nem tárgyaljuk. A listán ne reklámozzunk politikai vezetőket kigúnyoló vagy lejárató írásokat, nem méltó hozzánk.

6. Ne küldjünk a listára lánclevelet, hoaxot, vagy olyan diákat, amelyek továbbküldésre szólítanak fel. A listára küldött levél ne tartalmazzon más címet is, vagy a listára írunk, vagy más testvéreknek. Ha levelet továbbítunk a listára vagy a listáról, töröljük a szerző címét és nevét, csak akkor hagyjuk a levélben, ha maga a levél szerzője erre engedélyt ad. A levelezési archívum bizalmas jellegű, csak a listatagok számára hozzáférhető.

7. Tartózkodjunk korunk magánkinyilatkoztatásainak tárgyalásáról és kiértékeléséről, hírleveleiket ne küldjük a listára; amelyeket pedig az Egyház hivatalosan elutasított, egyáltalán ne propagáljuk.

8. A lista tárhelyén levő dokumentumokhoz Yahoo! ID - vel lehet hozzáférni. Tilos kereskedelmi célokra felhasználni ezeket az írásokat. A feliratkozáshoz is szükséges a Yahoo! ID, melyet majd a lista adatbázisában később ki lehet cserélni.

9. A jelentkezőket csak akkor vesszük fel a listára, ha elfogadják a szabályait. Ezt kérjük jelezni a rövid bemutatkozásban is.

A moderátorok

Kis Szent Teréz imája a papokért:

Úr Jézus Krisztus, örök Főpap! Őrizd meg papjaidat Szent Szíved oltalmában, ahol senki sem tud nekik ártani. Őrizd meg tisztának felszentelt kezüket, melyek nap mint nap érintik szent Testedet. Őrizd meg tisztának ajkukat, melyen drága szent Véred piroslik. Őrizd meg tisztának szívüket, melyet dicsőséges papságod jelével pecsételtél meg. Ó Jézus! Segítsd őket növekedni a szeretetben és hűségben irántad, hogy ne a földiekhez ragaszkodjanak. Add meg nekik a kenyér és a bor átváltoztatásának ereje mellett ahhoz is az erőt, hogy a szíveket megváltoztassák. Áldd meg munkájukat bőséges gyümölccsel, és egykor add meg nekik az örök élet koronáját! Ámen.