Bemutatkozás

Szeretettel köszöntünk benneteket az Úr Jézus nevében!

Egy szükségünket szeretnénk megosztani veletek. Kérünk benneteket, hogy ha indít benneteket a Lélek, segítsetek lehetőségeitekhez mérten! Szombathelyi közösségünk előtt egy nagy lehetőség látszik megnyílni: 15 év után saját imaházhoz juthatunk. Úgy érzékeljük, hogy ezt a helyzetet Istenünk hozta elénk. Egy imaháznak teljesen megfelelő épület megvásárlására nyílt lehetőségünk városunk központjában. Az épület ára 54 millió forint (kb. 180 ezer Euro amiből jelenleg 16 millió forint látható. Ahhoz, hogy megvásároljuk, hiányzik még 38 millió forint (kb. 127 ezer Euro). Hisszük, hogy ha Isten baptista imaháznak szánta ezt az épületet, akkor ki tudja rendelni a megvásárláshoz szükséges összeget. Levelünket azért írjuk, hogy megtaláljuk azokat a testvéreket, gyülekezeteket, akiket arra indít Istenünk, hogy segítsenek közösségünknek az épület megvásárlásában, és így támogassák városunkban a missziót.

Varga László Ottó

Szombathelyi Baptista Gyülekezet

lelkipásztor

A Szombathelyi Baptista Gyülekezet bemutatása

Múlt

Szombathelyen a baptista misszió 1997-ben kezdődött, amikor egy fiatal házaspár Szombathelyre költözött, és elindítottak egy bibliatanulmányozó csoportot az otthonukban. Ebben az időben még nagyrészt különböző felekezeti hátterű emberek jöttek össze. A rendszeres istentiszteletek 1998-ban kezdődtek el. Ebben az évben érkezett Révész Árpád regionális evangélista a közösség élére és kezdte el tudatosan formálni a gyülekezetet. Révész Árpád a regionális evangélista szolgálata mellett pásztorolta a közösséget. A 2000-2010. terjedő időszak fő feladata a misszió mellett a közösség megalapozása, szolgálók beállítása és a városban való ismertség kialakítása volt. Ebben az időben sok evangélizációs alkalmat tartott a közösség. 2010-ben Révész Árpád letette szolgálatát, hogy idejét teljesen az evangélista szolgálatnak szentelhesse. Ekkorra erősödött meg a közösség anyagilag annyira, hogy már képes volt egy teljesidős lelkész meghívására. 2010 áprilisa óta pásztorolja a közösséget Varga László Ottó, aki egyben a Dunántúli Egyházkerület elnöke is.

Jelen

Jelenleg kb. 120 lélek tartozik a közösségünkhöz (53 tag, 45-50 gyermek, 20-25 érdeklődő). Sok a középkorú sokgyermekes család. Közösségünk egyik erőssége a gyermekek felé való szolgálat. Nyaranta gyermektáborokat tartunk, hogy ott intenzívebben tudjunk foglalkozni a gyermekekkel. A gyermekek közötti szolgálat komolyságát jelzi az is, hogy 2008-ban közösségünk gyermekmisszió vezetőjét választotta meg az egyházkerület gyermekmisszió vezetőnek. A város életében aktívan részt vesz közösségünk:

    • Kirándulások – évente 2-3 nagyobb kirándulást szervezünk

    • Sport programok: heti rendszerességű focialkalmakat szervezünk

    • Bibliatanulmányozó csoportok – jelenleg 5 házicsoport működik közösségünkben

    • Színi előadások (Márk - kísérlet)

Evangélizáció területén leginkább a személyes kapcsolatokon keresztül szolgálunk a város felé.

Jövő

Néhány gondolat arról, hogy milyennek szeretnénk építeni közösségünket.

Közösségcentrikussá

A gyülekezet egyik lényegi eleme a közösség megélése egymással Krisztusban. Ennek fizikai bázisa a mindig nyitva álló imaház, ahol bármikor találkozni lehet egymással. Az alkalmainkon mindig legyen olyan idő, amikor beszélgetések, közös étkezések, és egyéb közös tevékenységek kialakulhatnak. Alkalmaink szervezésénél nem az előadásjellegre törekszünk, hanem a közösség mind jobb megélésére. Az alkalmainkat és imaházunkat úgy alakítjuk, hogy minden korosztály otthon érezhesse magát. Alkalmainkon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az új embereket köszöntsük, beszélgessünk velük, hogy azonnal megélhessék a befogadó légkört. Lelkimunkásait megbecsülő közösség szeretnénk lenni.

A világ eseményeivel foglalkozóvá

Fontosnak tartjuk, hogy a gyülekezet reflektáljon a világban történtekre, keresve azokra az igei válaszokat, útmutatásokat. Fontosnak tartjuk, hogy gyülekezetünk tagjainak kapcsolata legyen az elveszett emberekkel, hogy szolgálni tudjanak feléjük.

Erőteljesen evangélizálóvá

Személyes kapcsolatokon, evangélizációs alkalmakon, új gyülekezetek létrehozásában munkálkodjon, missziós központként működjön.

Karitatív tevékenységet folytatóvá

Erejéhez mérten vegye ki a részét a város szükséges karitatív tevékenységeiből.

A bel- és külmissziót támogatóvá

Anyagi és lelki forrásait nyissa meg a misszió számára.

Istent megtapasztalóvá

Szeretnénk megtapasztalni Isten szeretetét, Krisztus irántuk való szeretetét, testvéreink szeretetét, békességét. Az Istennel való békesség kihat egész életünkre. Kiegyensúlyozottságot és nyugalmat eredményez.

Szeretnénk megtapasztalni Isten örömét. Az Istentől való örömre úgy tekintünk, hogy az következménye a hívő életnek. Hisszük, hogy a Krisztusban való öröm látható arcunkon, életünkön is. Közelsége a hétköznapokban és a gyülekezeti alkalmakon is fontos számunkra, hogy hitünk ne csak egy elmélet legyen, hanem valóságosan megtapasztaljuk Isten közelségét.

Szeretnénk megtapasztalni Isten erejét saját életükben – problémáink kezelésében, a megszentelődés folyamatában. Szolgálatukban – melyet Istentől kapott lelki ajándékaikkal végeznek. Sokszor tapasztaljuk, hogy a szolgálatok által Isten cselekszik, a gyülekezetünkbe betérő, problémáikra választ kereső, Krisztushoz kiáltó emberek élete megváltozik.

csoportkep