1999-ben, az I. Egyházközségi Zsinaton megfogalmazott célok közül egyik volt a családközösségek létrehívása. 1999 őszén plébánosunk, Blanckenstein György atya elindította a családos katekézist, más néven „Házas Hittant", melynek fő célja a házaspárok, s rajtuk keresztül a családok erősítése. Minden hónap utolsó hétfő estéjén - György atya vezetésével - együtt imádkoztunk és gondolkodtunk a házaspárokat, családokat érintő kérdésekről. A családos katekézis „központi”, közös Házas Hittanos eseményként 2010. elejéig működött, ekkora sajnos a résztvevők száma erősen lecsökkent...

2001-ben György atya 4 vezetőt jelölt ki, akik a családos katekézis résztvevőiből Házas Hittan csoportokat szerveztek, csoportonként öt-nyolc házaspár bevonásával („ős” csoportok). E csoportok azóta is havonta egy este más-más családnál gyűlnek össze (gyermekek nélkül). E találkozók során imádkozunk, majd általában az egyik házaspár által kidolgozott témáról beszélgetünk, vitatkozunk az este folyamán tea, sütemény mellett. Ezen estéken kívül számos egyéb programot is szervezünk: lelkigyakorlatok, kirándulások, közös nyaralás, stb.

A Házas Hittan, mint közösség nem tartozik egyetlen egyházmegyei-, országos-, ill. világméretű közösséghez sem. 

Jelenleg 10 Házas Hittan csoport működik, mindegyiket 4-8 házaspár alkotja. Egy új csoport az egyik eredeti csoport kettéosztódásával jött létre, illetve 4 új csoport új házaspárokból alakult. A már kialakult csoportok általában nem fogadnak be új párokat, tehát közösségünkhöz leginkább új csoport alakulása révén lehet csatlakozni, ha összejön megfelelő számú (4-8) házaspár. E célból igyekszünk megszólitani új házaspárokat személyesen illetve rendezvényekkel (Házas Hittan majálisok), de örömmel vesszük, ha maguk a párok is keresnek minket, a Kapcsolatban megadott elérhetőségeken.

 

„Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20)