Historia Szczepu

Założycielka środowiska:
JADWIGA BURSKA
z domu SKUPIEWSKA

  • Urodzona 22 lutego 1926 roku w Sulejówku k/Warszawy, zm. 4.01.2011, pochowana na Starych Powązkach, kwatera 297, rząd 6, grób 3.
  • Stopnie instruktorskie: Harcmistrzyni GKH R.L.1/63 z dnia 1.01.1963r.
  • Zawód: Pracownik naukowy
  • Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii, Magister; Uniwersytet Poznański, Doktorat (praca doktorska Psychopedagogiczna analiza uczestnictwa w grupach zorganizowanych na przykładzie drużyny harcerskiej)
- 1955-1960 Praca zawodowa
- 1960-1972 Ośrodek Badań Psychopedagogicznych, GK ZHP
- 1972-1975 Ośrodek Badań Psychopedagogicznych – kierownik ośrodka
- Pełnione funkcje instruktorskie z ZHP:
- 1944 Sanitariusz Szare Szeregi AK
- 1960-1972 p.o. drużynowej 273 WDH, (powołanie: Próbna WDH przy Szkole Nr.49, L3/30-61 z 15.05.1961; zwolnienie: L2/64-65 z 15.11.1964)
- z-ca namiestnika drużyn młodszych w Komendzie Hufca, rozkaz L1/61-62 z 11.10.1961.
- Komendant Ośrodka "Biała" (1961)
- Komendant Ośrodka Praga-Nowa (1963)
- 1960-1970 Instruktorka GK ZHP
- Członek Komendy Hufca ds. kształcenia, rozkaz L5/64-65 z 12.01.1965
- członek Rady Hufca, rozkaz L7/64-65 z 9.02.1965
- delegat na Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą Chorągwi, rozkaz L7/64-65 z 9.02.1965
- członek sztabu AL-66 jako z-ca ds. programowych
- Komendant Kręgu Młodszego, L1/66-67 z 19.10.1966,
- zmiana przydziału z Hufca Praga Północ do Komendy Chorągwi Stołecznej-Wydział Kształcenia, L10/76 z dn. 15.09.1976.

-stopień Harcmistrza Polski Ludowej, wyciąg z rozkazu KCh L8/74 z dn. 22.07.1974, Rozkaz Naczelnika ZHP.

Odbyte obozy i zimowiska,
Liczne obozy kształcące instruktorów

  • Odznaczenia:
Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego, rozkaz L7/64-65 z 16.03.1966,
Złoty, Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi
  „Za zasługi dla ZHP”,
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi,
Medal Zwycięstwa i Wolności,

Złota Honorowa Odznaka „Za Zasługi dla Warszawy”

  • Wyróżnienia:
Zasłużony Działacz Kultury
Złota Odznaka Kadry Kształcącej
Odznaka Weterana Walk o Niepodległość

Zapraszamy tez na stronę Wikipedii.


Patron szczepu:
WŁADYSŁAW BRONIEWSKI 
(1897–1962), poeta.

Wstąpił do Legionów Polskich; w 1917 internowany; w armii w okresie wojny polsko-bolszewickiej. Redaktor prasy literackiej, związany z lewicą. W czasie II wojny światowej we Lwowie, aresztowany przez NKWD, uwolniony, wstąpił się do armii Andersa. Autor tomików wierszy: Wiatraki, Dymy nad miastem, Krzyk ostateczny, Bagnet na broń, Drzewo rozpaczające, Nadzieja, Anka. Romantyczny wzorzec poezji próbował wykorzystać do ukazania dążeń robotników, tworzył też lirykę osobistą.Bagnet na broń

Kiedy przyjdą podpalić dom,
ten, w którym mieszkasz - Polskę,
kiedy rzucą przed siebie grom
kiedy runą żelaznym wojskiem
i pod drzwiami staną, i nocą
kolbami w drzwi załomocą -
ty, ze snu podnosząc skroń,
stań u drzwi.
Bagnet na broń!
Trzeba krwi!

Są w ojczyźnie rachunki krzywd,
obca dłoń ich też nie przekreśli,
ale krwi nie odmówi nikt:
wysączymy ją z piersi i z pieśni.
Cóż, że nieraz smakował gorzko
na tej ziemi więzienny chleb?
Za tę dłoń podniesioną nad Polską-
kula w łeb!

Ogniomistrzu i serc, i słów,
poeto, nie w pieśni troska.
Dzisiaj wiersz-to strzelecki rów,
okrzyk i rozkaz:
Bagnet na broń!

Bagnet na broń!
A gdyby umierać przyszło,
przypomnimy, co rzekł Cambronne,
i powiemy to samo nad Wisłą.


Ċ
Sylwia Kunicka,
8 wrz 2012, 12:35
Ċ
Sylwia Kunicka,
8 wrz 2012, 12:34