Mladí chovatelia

Chovateľstvo...
Motivovať v dnešnej dobe mládež, pre chovateľstvo je náročné. V našej ZO sa snažíme investovať prostriedky materiálne aj ľudské práve do mladých chovateľov. Je to jediná cesta ako prenechať odkaz...

K našim mladým chovateľom patria:

Samuel Blanárik - Meklenburský strakáč
Jakub Blanárik - Meklenburský strakáč, Dailenár
Martin Iskra
Alexandra Iskrová - chov holubov - Rakovnícky kotrmeliak
Viktor Križan - hydina 
Lucia Kordiaková - králiky - Hermelín červenooký, Zdrobnený dailenár


Comments