História

Činnosť organizácie sa začala 1. januára 1967 s počtom zakladajúcich členov 25.

Už od začiatku fungujúcej organizácie sa mnohí chovatelia zúčastňovali výstav, na ktorých získali čestné miesta, lebo svojím chovom venovali značnú pozornosť. Od samého začiatku sa snažili zabezpečovať čistokrvné zvieratá - králikov, hydiny, holubov a pod. Postupne sa členská základňa rozrástla na 50 členov.

V roku 1978 sa zakúpila liaheň, doliaheň a odchovňa kurčiat. Liaheň bola umiestnená vo dvore Štefana Križana, ktorý bol liahniarom.

Koncom roku 1985 sa na schôdzi výboru hovorilo o možnom získania pozemku o výmere cca 40a na vybudovanie budovy pre chovateľov.

Rok 1987 je rokom, kedy Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Prietrži oslávila 20. výročie založenia. Pri tejto príležitosti sa dňa 15.marca 1987 konala členská schôdza, kde boli odmenení zaslúžilí členovia a funkcionári organizácie. Za dlhoročnú chovateľskú a funkcionársku činnosť boli ocenení následujúci chovatelia:

Ján Bašnár, Štefan Križan, Martin Končitý, Ján Janovíček, Dušan Švrček, Ľudmila Križanová, Pavol Križan, Samuel Klimáček, Jaroslav Janovíček, Ján Rýzek, Jaroslav Janšák, Jozef Rehúš, Milan Jurek, Milan Kovár, Milan Blažek.

Jaroslov Kovár im memoriam za dlhoročné vykonávanie funkcie predsedu organizácie.

Comments