Činnosť ZO

V tejto sekcii Vás informujeme o činnosti výboru ZO, brigádnickej činnosti členov ZO, chovateľskej a výstavnej činnosti jednotlivých členov ZO Prietrž.