Aktuality

Dňa 27.1. 2018 sa na výročnej členskej schôdzi ZO Prietrž konali voľby nového výboru a revíznej komisie. Zloženie výboru ZO pre volebné obdobie 2018 - 2022 je nasledovné:

Predseda - Ing. Ivan Prekopa

Podpredseda - Pavol Blanárik

Tajomník - Mgr. Tomáš Kordiak

Hospodár - Marcel Bystrický

Pokladník - Alena Križanová

Registrátor - Marek Iskra

Člen výboru - RNDr. Lukáš Nosko

Člen výboru - Branislav Krchňavý

Člen výboru - Rastislav Križan

Revízna komisia bude pracovať v nasledovnom zložení: Milan Blážek, Pavol Križan            a Peter Aidlich