Domov


Vitajte na našej webovej stránke...
Vážení priatelia, chovatelia a priaznivci chovu, našou stránkou Vám chceme prezentovať prácu chovateľov a všetkých členov ZO SZCH Prietrž. Naša organizácia združuje chovateľov SZCH už 45 rokov. Je to dobrovolné združenie ľudí, ktorí zdieľajú spoločné nadšenie z chovateľskej činnosti.  Na základe dobrovoľného členstva združujeme chovateľov zvierat s cieľom zachovávať genofond existujúcich čistokrvných druhov zvierat, ďalej ich rozvíjať šľachtením, ochraňovať ohrozené druhy zvierat a vytvárať nové plemená a nižšie zootechnické jednotky.  Veľmi radi medzi sebou privítame ďalších chovateľov, ktorí majú záujem zdieľať s nami tieto myšlienky a ciele. Všetkým chovateľom prajeme do ďalšej práce veľa úspechov a radosti z chovov...
                                                                                                                  Výbor ZO SZCH Prietrž