Aktuális

Buddhizmusma

 

Home

Országos

Budapest

EC

Streaming

Cikkek

Újévi levél

Piactér

Centrumok 

linkek

www.buddhizmusma.hu

A legfontosabb alapelvek, irányok a működés során. 

 

Ezek rövid, felsorolásszerű összefoglalását az alábbiakban olvashatjátok.Egy részük eddig is jelen volt már a működés során.

 

Együttgondolkodásra szeretnénk kérni benneteket, erről a levél második részében olvashattok!

 

 

1, soron következő lépések, események

 • Január 3-4:      Becske megbeszélés (már megvolt)
 • Január 10:        működési csoportok koordinátor-választása, 2009-es tervek leadása
 • Január 22-23: átadás esték „C & G” a Huszárban
 • ?? Országos szanga-találkozó
 • Januárban remélhetőleg lefut még
  • az ügyvivőváltással kapcsolatos iratmódosítás
  • fő stratégiai lépések, döntéshozatal módjának meghatározása
  • 2009-es pénzügyi terv fő számainak elkészítése

 

2, Javasolt alapelvek, prioritások a szervezeti működéshez

 • Ahogyan Ole újévi levelében is említette a barátság, a stílus legyen a legfontosabb, azaz az út, minthogy a cél elérése
 • A működés teljes átláthatóságának biztosítása
 • Nyílt kommunikáció, információ áramlás minden irányba
 • Minden feladatra legyen csoport, döntsenek ők
 • Teret és lehetőséget adni mindenkinek (s csak arra figyelni, ne hibázzanak nagyot)

 

3, A döntéshozatalra vonatkozó javaslat

 •  A legfontosabb stratégiai kérdéseket megfogalmazni, Ole véleményét kikérni,
  • pl. a 2x1%-ból félretett pénznek és ezen további bevételnek mi legyen a sorsa,
  • mikor építkezzünk tovább a Huszár utcában
 •  egyéb kérdésekben a csoportok, centrumok döntenek és felelősek (minden funkcióra legyen csoport)
  • A pénzügyi csoport vitatja meg a csoportok, centrumok éves pénzügyi terveit, és készíti el az éves költségvetést, a főbb keretszámokat
 • Országos szangagyűlés: végiggondolni mi lenne a szerepe az eddigiek mellett, helyett, pl. információ megosztás

 

4, A hétköznapi működés elemei

 • A csoportok munkájának folyamatos segítése
  • A működéshez, tervezéshez szükséges struktúrák kialakítása
  • Az újak könnyebb csatlakozásának, „kinevelésének” biztosítása
  • Országos működési prioritások kialakítása
 • Átláthatóság biztosításához: rendszeresen szangagyűlés, internetes hírlevél, csoportok beszámolói
 • Országos szanga találkozó negyed-, félévente
  • Régiófelelősökkel rendszeres egyeztetések országos operatív kérdésekben
 • Szangafórum szerepe: információ megosztás, csoportok kommunikációja
 • Régi motorosok bevonása újra egyes projektekbe, elsősorban azon témákban kérni együttműködésüket, amely területen eredményesek
 • Budapesti működés
  • egy 3 fős koordináló csoport létrehozása (elsősorban információáramlás céljából, de ennek szükségét még át kell beszélni!)
  • mint centrum kinyitása a külvilág (újak, külföld) felé
 • mindhárom választott funkciót betöltő folyamatosan rendelkezésre áll és támogat bármilyen kérdésben, nyomon követi a főbb projekteket, végzi a meghatározott feladatait

 

Javasolnánk továbbá, hogy a szangafórumon meghatározott működési csoportok (pl. kiadói csoport, stb.) mellett az egyes centrumok is rakják össze elképzeléseiket, terveiket: írjatok listát arról, hogy mit szeretnétek 2009-ben megvalósítani, ahhoz esetleg van-e speciális pénzügyi igény, annak mi a becsült összege. Természetesen a nagyobb csoportoktól, vagy nagyobb projekt-ötletek esetén részletesebb elképzelést is jó lenne látni.

Kérjük, hogy tegyetek javaslatot a fentiekben leírtakhoz is, hogy összeálljon egy közös elképzelés. A fentieket tekintsétek egy izgalmas gondolatindítónak.

 

Várjuk véleményeteket a fentiekkel kapcsolatosan az elkövetkező egy hétben emailen a következő címre: majkik@freemail.hu.