"O, jakaż to chwała być królem nie z tytułu dziedzictwa tronu

i nie z przypadku elekcji, lecz z mocy swego rozumu .... "
Kombinacja 1kontakt

Paweł Zaskalski


tel. 722 160 624

szachy.przeworsk@gmail.com


Strona główna