Szabadidő-pedagógiai elemzések és tervek

Ez a honlap azért jött létre, hogy forrásként szolgáljon az egyre fontosabbá váló iskolai és iskolán kívüli szabadidő-pedagógiai gyakorlat számára. Az oldalon pedagógusok és más fiatalokkal foglalkozó szakemberek olyan írásokat találhatnak, amelyek útmutatóként, elméleti megalapozóként szolgálhatnak ahhoz, hogy a gyerekek, fiatalok szabadidő-eltöltését értelmezzék, elemezzék, és adaptív, fejlesztő szabadidős programokat tervezzenek a számukra. Az oldalon leginkább az ELTE ezzel foglalkozó hallgatóinak a munkái találhatók (amelyek Szabadidő-pedagógia, Társadalmi problémák a szabadidőd körül és Iskolán kívüli nevelés kurzusokra készültek). Csakis azok a munkák kerülhettek fel a honlapra, amelyek a tanári-szakmai értékelés kritériumainak megfelelően kellő színvonalúak, és valóban segítséget jelenthetnek a pedagógiai, ifjúságsegítői munkában. 
A honlap egyik része elemzéseket tartalmaz. 

A honlap másik része terveket tartalmaz...