*ดาวในระบบสุริยะดวงอาทิตย์ (Sun) 
ดาวพุธ (Mercury) 
ดาวศุกร์ (Venus) 
โลก (Earth)

 


ดาวอังคาร (Mars)

 


ดาวพฤหัสบดี (Jupiter) 

ดาวเสาร์ (Saturn) 
ดาวยูเรนัส (Uranus) ดาวเนปจูน (Neptune) 
Comments