Admin

----
Inhoud bestand genaamd: C:\Software\notice\notice_nl.txt

Nederlands:

Aan de Admin kliniek op datum 30-06-2019 16:50 

notice.html kan geladen worden in elke web browser zelfs offline zichtbaar als startpagina om de cliënten op de 
hoogte te brengen van de inhoudelijke informatie.

Het maken van de Internet web browser opstart pagina:
Als eerst download het setje bestanden online vanuit 1 van de volgende download adressen, indien een offline versie.
Er is geen login vereist om die bestanden te downloaden en die bestanden zijn gratis te gebruiken als ze legaal worden gebruikt!
Mirror 2 Transip Stack Storage: https://zennec.stackstorage.com/s/lJTszMB83lsWtKI

Het volgende is dan de url in de browser en is afhankelijk van de folder notice_files.
file:///C:/Software/notice/notice.html

en of een stand alone mhtml bestand met embedded plaatjes er in om te laden in de web browser.
file:///C:/Software/notice/notice.mhtml

De volgende bestand is een plaatjes bestand in de formaat PNG 
een zo bijna niet modificeerbaar bestand om te laden in de web browser.
file:///C:/Software/notice/notice.png

Het volgende bestand is een PDF bestand voor welke doeleinde dan ook.
file:///C:/Software/notice/notice.pdf

En Of ook online via het adres of voor een update versie via het volgende website adres:

Het voordeel van de laatste URL versie is dat ie dan up to date kan zijn.
Het nadeel is dat de pagina niet offline geladen wordt indien er geen Internet verbinding is.
Keuze is aan u.

De directory "archieved_files" is alles ingepakt in, zelf executable exe, Gzip voor linux computers, en zip archief
voor Windows en aanverwanten.


Met hoogachting en vriendelijke groeten,
Systeembeheerder Patrian R.M. Pastor

patrianpastor@gmail.com
www.drapsoft.com
----


----
Content file named: C:\Software\notice\notice_en.txt

English:

At the Admin of the clinic on date 30-06-2019 16:50

notice.html can be loaded into any web browser even visible offline as a start page to view the clients
to be informed of the substantive information.

Making the browser startup page with the notice page.

First download the set of files at the download cabinet at one of the following mirrors, incase of a offline version:
There is no login required to download those files, and those files are free to use if they are being legally used!

The following is then the url in the web browser and depends on the notice_files folder.
file: /// C: /Software/notice/notice.html

and or a stand-alone mhtml file with embedded images to load in the web browser.
file: /// C: /Software/notice/notice.mhtml

The following file is a picture file in the PNG format a file that is an almost not modifiable to load in the web browser.
file: /// C: /Software/notice/notice.png

The following file is a PDF file for any purpose.
file: /// C: /Software/notice/notice.pdf

And or online via the website address or for an update version via the following website address:

The advantage of the latest URL version is that it can be up to date.
The disadvantage is that the page is not being loaded offline if there is no internet connection.
The choice is yours.

The "archieved_files" directory is all packed in a self-executable exe file, Gzip for Linux computers, and 
zip archive for Windows and related.

With kind regards and best regards,
System manager Patrian R.M. Pastor

patrianpastor@gmail.com
www.drapsoft.com

Subpages (1): webbrowser