Εκπαιδευτική ΝομοθεσίαΝόμοι-Προεδρικά διατάγματα | Αποσπάσεις / Αδειες / Μεταθέσεις | Διαπολιτισμική Εκπαίδευση | Ειδική Αγωγή
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Προβολή
ΝΟΜΟΣ 1566. Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις  22 Οκτ 2013, 12:04 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ċ

Προβολή
Θεσμικό πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές  21 Οκτ 2013, 2:47 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Ċ
Προβολή
NOMOΣ 3528. Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.   22 Οκτ 2013, 12:04 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Ċ
Προβολή
Νόμος 1824. Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις  22 Οκτ 2013, 12:04 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Ċ
Προβολή
Nόμος 2413. Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις  22 Οκτ 2013, 12:04 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Ċ
Προβολή
NΟΜΟΣ 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002). Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις   22 Οκτ 2013, 12:04 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Ċ
Προβολή
ΝΟΜΟΣ 3369/2005. Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις  22 Οκτ 2013, 12:04 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Ċ
Προβολή
Νόμος 3374/05. Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος   22 Οκτ 2013, 12:04 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Ċ
Προβολή
ΝΟΜΟΣ 3687. Θέματα προσωπικού ΥΠΕΠΘ και άλλες διατάξεις   22 Οκτ 2013, 12:04 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Ċ
Προβολή
ΝΟΜΟΣ 3699/2008 (ΦΕΚ 199/2-10-2008). Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  21 Οκτ 2013, 2:47 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Ċ
Προβολή
NOMOΣ 3454/07.04.06 Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις   22 Οκτ 2013, 12:04 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Ċ
Προβολή
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1/2003. Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία υπηρεσιακών συμβουλίων   22 Οκτ 2013, 12:04 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Ċ
Προβολή
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 200/98. Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων   22 Οκτ 2013, 12:04 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Προβολή
  15 Οκτ 2013, 7:21 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ċ

Προβολή
  15 Οκτ 2013, 6:25 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ċ

Προβολή
  15 Οκτ 2013, 7:21 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ċ

Προβολή
  15 Οκτ 2013, 7:21 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ċ

Προβολή
  15 Οκτ 2013, 7:21 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ċ

Προβολή
  15 Οκτ 2013, 7:21 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ċ

Προβολή
  15 Οκτ 2013, 7:21 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ċ

Προβολή
  15 Οκτ 2013, 6:38 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ċ

Προβολή
  15 Οκτ 2013, 7:21 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ċ

Προβολή
  15 Οκτ 2013, 7:21 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ċ

Προβολή
  15 Οκτ 2013, 7:21 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ċ

Προβολή
  15 Οκτ 2013, 7:21 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Προβολή
  15 Οκτ 2013, 7:24 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Προβολή
  15 Οκτ 2013, 7:33 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ċ

Προβολή
  15 Οκτ 2013, 7:33 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ċ

Προβολή
Ρύθμιση Εκπαιδευτικών Θεμάτων - Θέματα Ειδικής Αγωγής  15 Οκτ 2013, 7:33 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ċ

Προβολή
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  15 Οκτ 2013, 7:33 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ċ

Προβολή
Καθηκοντολόγιο Προσωπικού ΣΜΕΑ  15 Οκτ 2013, 7:33 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ċ

Προβολή
Ωράριο Προσωπικού ΚΔΑΥ  15 Οκτ 2013, 7:33 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ċ

Προβολή
Ωράριο Εργασίας Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. στις ΣΜΕΑ  15 Οκτ 2013, 7:33 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Προβολή
  15 Οκτ 2013, 7:38 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ċ

Προβολή
  15 Οκτ 2013, 7:38 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ċ

Προβολή
  15 Οκτ 2013, 7:38 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ċ

Προβολή
  15 Οκτ 2013, 7:38 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ċ

Προβολή
  15 Οκτ 2013, 7:38 π.μ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Comments