Τα Πανεπιστήμια για την ενοποίηση της προσχολικής αγωγής 0-6 ετών

Ημερομηνία δημοσίευσης: Jul 06, 2016 9:28:56 AM

"Η ενοποίηση δύο διακριτών επιστημονικών χώρων αποτελεί το έναυσμα για την περαιτέρω απορρύθμιση και την αποδιοργάνωση των επαγγελματικών προσόντων και κατ΄ επέκταση τωνεπαγγελματικών δικαιωμάτων τα οποία απορρέουν από τους εν λόγω χώρους. Αυτό σημαίνει πως μια τέτοια στρατηγική επιλογή, αλλάζει άρδην το τοπίο των εργασιακών προοπτικών και σχέσεων των αποφοίτων μας αλλά και των επιστημονικών πεδίων στα οποία δραστηριοποιούμαστε. Πέραν λοιπόν του ότι δεν βοηθάει κανέναν από τους δύο, επιπλέον βλάπτειαυτούς που πρέπει να υπηρετεί: στην περίπτωσή μας τα παιδιά από τη νηπιακή μέχρι την προσχολική / πρωτοσχολική εκπαίδευση. Συντασσόμεθα υπέρ της θέσης να διατηρηθούν σαφώςδιαχωρισμένοι οι δύο επιστημονικοί κλάδοι– επαγγέλματα." ........

Στα αρχεία που επισυνάπτονται μπορείτε να δείτε τις θέσεις του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.