ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Ημερομηνία δημοσίευσης: Dec 15, 2015 5:3:44 PM

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

www.nipiagogoi.gr

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών στη συνάντηση που είχε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας κ. Κουράκη στις 11/3/2015 τόνισε την αναγκαιότητα της εισαγωγής μιας νέας ειδικότητας βοηθητικού προσωπικού, για ολοήμερα Νηπιαγωγεία, αυτής του Σχολικού Βοηθού, οι οποίοι δεν θα έχουν παιδαγωγικό ρόλο και διδακτικά καθήκοντα.

H αναγκαιότητα της εισαγωγής του νέου θεσμού προκύπτει από το γεγονός της επισφαλούς λειτουργίας των ολοήμερων τμημάτων, η οποία στηρίζεται σε ένα μόνο άτομο με ιδιαίτερα απαιτητικό ρόλο. Πιο συγκεκριμένα:

Ο ένας και μοναδικός εκπαιδευτικός, ο οποίος βρίσκεται πραγματικά μόνος του στη μεσημεριανή βάρδια του ολοήμερου τμήματος, είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια έως και 25 παιδιών, τη σίτιση, τη χαλάρωση, την αποχώρηση κάποιων νηπίων και για τη λήψη μέτρων σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης (σεισμοί κ.ά.)

Ο Νηπιαγωγός- Προϊστάμενος -Παιδαγωγός είναι υπεύθυνος για την ομαλή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος και παράλληλα έχει διοικητικά καθήκοντα και άλλα καθήκοντα που απορρέουν από το ρόλο του (συνεργασία με Σχολικές επιτροπές , άλλους φορείς κ.ά)

Παραθέτουμε την πρόταση του Συντονιστικού:

Οι σχολικοί βοηθοί είναι βοηθητικό προσωπικό του σχολείου και συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων (Support Stuff ). Τα καθήκοντά τους έχουν πολλά κοινά στοιχεία με αυτά των επιστατών αλλά και διαφοροποιούνται σε αρκετά . Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, υπακούουν στο συλλογικό όργανο των Διδασκόντων στο σχολείο (Σύλλογο Διδασκόντων) και στον/ην Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου σε θέματα βοηθητικής εργασίας του σχολείου, ανοίγουν και κλείνουν το σχολείο, προσέχουν και επιτηρούν το χώρο εξωτερικά του σχολείου και φροντίζουν με κάθε τρόπο για την ασφαλή είσοδο και αποχώρηση όλων των μαθητών, φροντίζουν, σε συνεργασία με την καθαρίστρια ώστε ο εσωτερικός και εξωτερικός περίβολος του σχολείου να διατηρείται καθαρός, τακτοποιούν τα τραπεζάκια και τις καρέκλες στις αίθουσες μετά το πέρας του προγράμματος ή και μετά από εκδηλώσεις και κάθε είδους συναντήσεις του πραγματοποιεί η σχολική μονάδα, μεταφέρουν την αλληλογραφία του σχολείου, αναζητούν τους κατάλληλους τεχνίτες για την επιδιόρθωση φθορών ή αντικατάσταση ή επισκευή οποιονδήποτε αντικειμένων στους χώρους του σχολείου (υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, μαραγκούς σιδηρουργούς κλπ.) και αναφέρουν στον/ην Προϊστάμενο του σχολείου την αποκατάσταση των ζημιών .Εκτός των ανωτέρω μπορεί να τους ανατεθεί κάθε άλλη εργασία, η οποία θα καθορίζεται από τα όργανα Διοίκησης της σχολικής μονάδας και θα αποβλέπει στην εύρυθμη λειτουργία της.

Στο δελτίο τύπου για τη συνάντηση που εξέδωσε το Υπουργείο αναφέρεται οτι ‘’Επιπλέον, στο πλαίσιο ενδυνάμωσης του Νηπιαγωγείου, θα γίνουν προσπάθειες για την υλοποίηση του προγράμματος (μέσω ΕΣΠΑ) που θα αφορά τους σχολικούς βοηθούς ,σχολικούς νοσηλευτές, τραπεζοκόμους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Αρ. πρωτ:203376/Δ1-11.12.15 και με θέμα : «Καθήκοντα και ωράριο Σχολικών Βοηθών και Σχολικών Νοσηλευτών που απασχολούνται στην Πρωτοβάθμια Γενική Εκπαίδευση» για πρώτη φορά για τα ελληνικά δεδομένα έχουμε εισαγωγή του νέου θεσμού.Οι Σχολικοί Βοηθοί, προσλαμβάνονται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Πρωτοβάθμια Γενική Εκπαίδευση ...Οι σχολικοί βοηθοί δεν ασκούν παιδαγωγικό και διδακτικό έργο αλλά έχουν υποστηρικτικό και βοηθητικό ρόλο. Συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εργασία κρίνεται αναγκαία με την υπόδειξη - καθοδήγηση του Δ/ντή /Προϊσταμένου/ συλλόγου διδασκόντων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής. Μονάδας.

Κρίνεται ως θετικό το γεγονός ότι έγινε η πρώτη κίνηση για την εισαγωγή ενός θεσμού που είναι πολύ διαδεδομένος στο εξωτερικό.Για να υπάρξει η δυνατότητα όμως ο θεσμός να είναι λειτουργικός και αποτελεσματικός είναι απαραίτητο:

*Να καθορισθεί με ακρίβεια το πλαίσιο καθηκόντων των σχολικών βοηθών.

*Να διασφαλιστούν τα εργασιακά δικαιώματα των σχολικών βοηθών στο πλαίσιο μιας μόνιμης εργασίας. Οι εποχιακές ΄΄αλα καρτ΄΄ σχέσεις εργασίας αποδυναμώνουν το σχολείο και δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από όσα επιλύουν.

*Να στελεχωθούν όλα τα ολοήμερα Νηπιαγωγεία με σχολικούς βοηθούς

*Μετά το τέλος της ΄΄πιλοτικής εφαρμογής΄΄ (για τη φετινή χρονιά ) να επανεξεταστούν όλοι οι παράμετροι και αφού ληφθούν υπόψη και οι απόψεις των Νηπιαγωγών να οριστικοποιηθεί η τελική μορφή του θεσμού.

Επισημαίνουμε ότι τα Νηπιαγωγεία αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα και οι Νηπιαγωγοί είναι επιφορτισμένοι με διοικητικό έργο -χωρίς μείωση ωραρίου- και με παράνομη ανάθεση παράλληλου έργου (σίτιση).Τα Νηπιαγωγεία λειτουργούν σε πολύ δύσκολες συνθήκες σε κτήρια που δεν πληρούν- σε ποσοστό 60% πανελλαδικά- ούτε τους βασικούς κανόνες ασφαλείας , με ένα Νηπιαγωγό ανά βάρδια.Σύμφωνα και με γνωμοδοτήσεις του Συνηγόρου του παιδιού, οι οποίες έχουν αποσταλεί και στο ΥΠΠΕΘ, η λειτουργία των ολοήμερων τμημάτων κατά τη διάρκεια της μεσημεριανής βάρδιας με έναν Νηπιαγωγό εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για τα παιδιά και τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ασφάλεια τους.

Η παρουσία του Σχολικού Βοηθού είναι απαραίτητη και θα πρέπει κατά προτεραιότητα να γίνει στελέχωση όλων των ολοήμερων Νηπιαγωγείων.

Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τους υπευθύνους του αρμόδιου τμήματος του ΥΠΠΕΘ για το θέμα και αναμένουμε τις απαραίτητες ενέργειες οι οποίες θα συμβάλλουν στην εύρρυθμη λειτουργία των ολοήμερων Νηπιαγωγείων.