Στο Νηπιαγωγείο η συγκρότηση ομάδων καθίσταται ανέφικτη

Ημερομηνία δημοσίευσης: Mar 31, 2014 12:21:32 PM

Συνάδελφοι ήρθε η ώρα να δείξουμε ενωμένοι τη δύναμή μας.

Ο Αρβανιτόπουλος μπροστά στο συντριπτικό ποσοστό 93% των εκπαιδευτικών που αρνήθηκαν να συμμορφωθούν στις εντολές των εγκύκλιων των υπευθύνων που είχε ορίσει για την αυτοαξιολόγηση – αξιολόγηση και προκειμένου να περισώσει τα συντρίμμια της όλης κατάστασης αναδιπλώθηκε και αποφάσισε να αναλάβει ο ίδιος και το προσωπικό γραφείο του το θέμα, προχωρώντας ουσιαστικά στη δεύτερη επιστράτευση εκπαιδευτικών: την επιστράτευση των διευθυντών όλων των σχολικών μονάδων.

Η αδίστακτη και προκλητική αυτή ενέργεια θα βρει απέναντί της όλους τους εκπαιδευτικούς. Δεν υποκύπτουμε σε παράνομες εντολές συγκρότησης ομάδων από Συμβούλους και Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Στο Νηπιαγωγείο η συγκρότηση ομάδων καθίσταται ανέφικτη λόγω αριθμού εργαζομένων στη σχολική μονάδα αλλά και διαφορετικού ωραρίου των εργαζομένων. Ειδικά στην περίπτωση των Νηπιαγωγών των ολοήμερων τμημάτων είναι αδύνατο πρακτικά να γίνουν εργασίες εντός του εργασιακού χρόνου, αφού είναι διαφορετικοί οι χρονικοί περίοδοι εργασιακού ωραρίου των δύο Νηπιαγωγών και με το ΠΔ200/98 για την οργάνωση και λειτουργία των Νηπιαγωγείων δεν έχει οριστεί ο χρόνος εργασιακού ωραρίου των Νηπιαγωγών της β΄ βάρδιας του ολοήμερου. Εκτός αυτού για τη γενική εκτίμηση πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τον τρόπο εκτίμησης των δεικτών για τα μονοθέσια και 2θέσια.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της ΔΟΕ κα Τσίπρα, αναφορικά με τον παράνομο χαρακτήρα των ενεργειών του Υπουργείου που επιβάλλονται στους εκπαιδευτικούς με την πρόσφατη εγκύκλιο θα πρέπει:

(Β) Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, που καλούνται να εκτελέσουν μια παράνομη εντολή, οφείλουν να αναφέρουν την αντίθεση τους στην παράνομη τούτη εντολή. Πρέπει δε να καταστεί σαφές, ότι η εκτέλεση παρανόμων εντολών εκ μέρους τους χωρίς δήλωση της αντίθεσης τους δεν τους απαλλάσσει από (προσωπικές και υπηρεσιακές) ευθύνες.

(Γ) Οι εκπαιδευτικοί, που θα οριστούν στις ομάδες έργου, δικαιούνται: (α) να αναφέρουν την αντίθεση τους στην ως άνω παράνομη σύσταση των ομάδων έργου είτε ατομικά είτε με πρακτικά του συλλόγου διδασκόντων (β) να αρνηθούν να παρέχουν έργο εκτός του ωραρίου εργασίας τους. Σε κάθε περίπτωση, είναι εξαιρετικά αμφίβολη η δυνατότητα ολοκλήρωσης των πολύπλοκων διαδικασιών της αυτοαξιολόγησης, με ομάδες έργου, που θα λειτουργούν εντός ωραρίου, πράγμα, που στην πράξη αποδυναμώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του Υπουργείου.

(Δ) Τέλος, πρέπει να καταστεί σαφές, ότι κάθε παράνομη ενέργεια, που γίνεται στα πλαίσια μιας συνολικής διαδικασίας, οδηγεί σε ακυρότητα αυτής συνολικά. Συνεπώς, η παράνομη συγκρότηση ομάδων έργου, αποτελεί νομικό έρεισμα για την ακύρωση του συνόλου των διαδικασιών, που στηρίζονται σε αυτήν.

Σας αποστέλλουμε και τη διευκρινιστική εγκύκλιο που έστειλε η Διευθύντρια Εκπαίδευσης της Α΄ Αθήνας, στην οποία πολύ σωστά αναφέρεται ότι τα Νηπιαγωγεία δεν υποχρεούνται να αποστείλλουν έγγραφο με τη σύσταση ομάδων εργασίας. (βλέπε συνημμένη εγκύκλιο)