Πρακτικό συλλόγου διδασκόντων σχετικό με τη συγκρότηση ομάδων εργασίας για τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης

Ημερομηνία δημοσίευσης: Feb 13, 2014 10:46:23 PM

Συνάδελφοι,

μετά από αίτημα πολλών συναδέλφων και προκειμένου να αντιδράσουμε δυναμικά στις πιέσεις των στελεχών της εκπαίδευσης, ετοιμάσαμε ένα πρακτικό συλλόγου διδασκόντων σχετικό με τη συγκρότηση ομάδων εργασίας για τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. Υπενθυμίζουμε ότι η συγκρότηση ομάδων είναι προαιρετική για τα Νηπιαγωγεία.

Δείτε το συννημένο.