Πρακτικό κατανομής τμημάτων

Ημερομηνία δημοσίευσης: Sep 03, 2017 8:14:27 PM

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

www.nipiagogoi.gr

ΠΡΟΣ :ΔΟΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε

Συνάδελφοι /ισσες

Καταρχήν ευχόμαστε σε όλους μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.

Με βάση την απόφαση της 86ης Γ.Σ. Αντιπροσώπων της ΔΟΕ[1] για την προσχολική αγωγή και εκπαίδευση όπως διαμορφώθηκε από ισχυρή πλειοψηφία συνέδρων και που αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα παρακάτω αιτήματα:

· Την απόσυρση της Υ.Α. για το νέο «ενιαίο τύπου» Ολοήμερο Νηπιαγωγείο.

· Διατήρηση του αυτοτελούς χαρακτήρα του παιδαγωγικού προγράμματος του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

· Ενδυνάμωση του αντισταθμιστικού ρόλου του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

θεωρούμε καθοριστικής σημασίας- ειδικά και μετά την έκδοση του Π.Δ.79/17- την απόφαση υλοποίησης δράσεων για τον αγώνα που δίνουμε για δεύτερη συνεχή χρονιά .

Η εκδίκαση στο ΣΤΕ μετά από την προσφυγή της ΔΟΕ δίνει μια προοπτική στον αγώνα μας, που όμως είναι ανάγκη να ενδυναμωθεί και με κινηματικές αποφάσεις για τη συνέχειά του και τη δικαίωσή του.

Την περσινή σχολική χρονιά πλήθος νηπιαγωγών προχώρησε σε κατανομή αμιγών τμημάτων αλλά και εναλλαγής των εκπαιδευτικών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα καταθέτοντας προγράμματα και πρακτικά Συλλόγων Διδασκόντων με παιδαγωγικά κριτήρια .

ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ πως

Η αμιγής και σταθερή σύνθεση τμήματος είναι παιδαγωγικά κατάλληλη για τα παιδιά αυτής της ευαίσθητης ηλικιακής ομάδας 4-6 χρόνων, για το λόγο ότι τους προσφέρει σταθερότητα ως προς το χώρο και τα πρόσωπα (αφού τα παιδιά δεν θα είναι υποχρεωμένα να αλλάζουν ομάδα και αίθουσα στο απογευματινό πρόγραμμα και στην Πρόωρη Υποδοχή). Επίσης η αμιγής σύνθεση τμημάτων διευκολύνει την ομαλή προσαρμογή των παιδιών μειώνοντας το άγχος αποχωρισμού από την οικογένεια .

Η δυνατότητα ανάπτυξης ενός ενιαίου εκπαιδευτικού προγράμματος με συνέχεια και συνάφεια καθόλη τη διάρκεια της παραμονής των παιδιών στο Νηπιαγωγείο λειτουργεί ως ισχυρός παράγοντας για την αντισταθμιστική αγωγή και εκπαίδευση που παρέχεται σε αυτό.

Ως εκ τούτου είμαστε σε αναμονή για την άμεση απόφασή σας για τη συνέχιση του αγώνα μας, καλώντας και καλύπτοντας συνδικαλιστικά τους Συλλόγους διδασκόντων των Νηπιαγωγείων να προχωρήσουν στη συγκρότηση τμημάτων αμιγούς χαρακτήρα (αμιγώς κλασσικού, αμιγώς Ολοήμερου Προγράμματος) σύμφωνα με τις αιτήσεις των γονέων και την εναλλαγή της βάρδιας των Νηπιαγωγών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα στο πλαίσιο της ίδιας σχολικής χρονιάς.

ΑΘΗΝΑ 3/9/2017

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Σχολικό έτος: 2017-2018

Aριθμός πράξης …………………….. του συλλόγου διδασκόντων του …………………Νηπιαγωγείου …………………………………..

Θέμα: «Κατανομή τμημάτων και εφημεριών και ορισμός Νηπιαγωγών που διδάσκουν στα τμήματα». Σήμερα ημέρα………… ……/9/2017 και ώρα ...... συνεδρίασε ο σύλλογος διδασκόντων του…………………….. Νηπιαγωγείου ……………………….. σε τακτική συνεδρίαση με θέμα «Κατανομή τμημάτων και εφημεριών και ορισμός Νηπιαγωγών που διδάσκουν στα τμήματα». Στη συνεδρίαση συμμετείχαν :

1. ……………………………………………………….(ονοματεπώνυμο) Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου

2 ……………………………………………………... (ονοματεπώνυμο) Νηπιαγωγός

3. ……………………………………………………… (ονοματεπώνυμο) Νηπιαγωγός

4. ……………………………………………………… (ονοματεπώνυμο) Νηπιαγωγός

Η προϊσταμένη ανάγνωσε το Π.Δ 79/2017 και την εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ.: Φ.7/ΦΜ/143031/Δ1 /31-8-2017 και ακολούθησε διεξοδική συζήτηση. Ο σύλλογος διδασκόντων προέβη σε κατανομή των τμημάτων με βάση την επιλογή των γονέων ως προς την ώρα αποχώρησης (13:00 ή 16:00) διότι :

1. Η αμιγής και σταθερή σύνθεση τμήματος είναι παιδαγωγικά κατάλληλη για τα παιδιά αυτής της ευαίσθητης ηλικιακής ομάδας 4-6 χρόνων, για το λόγο ότι τους προσφέρει σταθερότητα ως προς το χώρο και τα πρόσωπα (αφού τα παιδιά δεν θα είναι υποχρεωμένα να αλλάζουν ομάδα και αίθουσα στο απογευματινό πρόγραμμα και στην πρωινή υποδοχή). Επίσης η προαναφερθείσα σύνθεση τμημάτων διευκολύνει την ομαλή προσαρμογή των παιδιών μειώνοντας το άγχος αποχωρισμού από την οικογένεια.

2. Θα υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης ενός ενιαίου εκπαιδευτικού προγράμματος με συνέχεια και συνάφεια καθόλη τη διάρκεια της παραμονής των παιδιών στο Νηπιαγωγείο.

Αποφασίστηκε ομόφωνα:

Τμήμα 1: Ώρα λειτουργίας 8:15-13:00: υπεύθυνος Νηπιαγωγός (ονοματεπώνυμο)……………………………

Τμήμα 2: Ώρα λειτουργίας 7:45/8:15-16:00: υπεύθυνοι Νηπιαγωγοί

1 (ονοματεπώνυμο)……………………………

2 (ονοματεπώνυμο)……………………………

Εφημερίες

1. ……………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………..

Επίσης θα γίνεται εναλλαγή των θέσεων των δύο Νηπιαγωγών που ανέλαβαν το τμήμα 2 για τους παρακάτω παιδαγωγικούς και εκπαιδευτικούς λόγους:

1. Για να υπάρξει ενιαία γραμμή δράσης και συνεργασία των Νηπιαγωγών, με κοινούς σκοπούς και στόχους, σε ισότιμο κι όχι ιεραρχικά διαβαθμισμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο.

2. Για να μπορούν να διαμορφώνουν οι νηπιαγωγοί σφαιρική αντίληψη για τα παιδιά.

3. Για την εύρυθμη λειτουργία του Νηπιαγωγείου (ασθένειες εκπαιδευτικών, συνεργασία με φορείς κ.ά.) και την ισότιμη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη σχολική ζωή (ενημερώσεις γονέων, εκδηλώσεις, διδακτικές επισκέψεις κ.ά.)

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολούθως

Η/Ο Προϊσταμένη/ος Οι Νηπιαγωγοί:

[1] https://www.doe.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1087:gia-ti-dixroni-ypoxreotiki-prosxoliki-agogi-kai-ekpaidefsi&catid=89&Itemid=1353