Πρακτικό καταγραφής

Ημερομηνία δημοσίευσης: Nov 25, 2020 9:5:13 AM

Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες των νηπιαγωγών αλλά και την κατάσταση στα Νηπιαγωγεία μας, προτείνει το παρακάτω πρακτικό καταγραφής να διαμορφωθεί κατά περίπτωση, να υιοθετηθεί και να σταλεί στους αρμοδίους.

Είναι σημαντικό να καταγραφεί -δημοσιοποιηθεί η υπάρχουσα κατάσταση καθώς και η δυσλειτουργία της υποχρεωτικής καθημερινής μεσημεριανής σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση, χωρίς υπολογιστές, αφού αποκλείει τη δυνατότητα των νηπιαγωγών να στηρίξουν εκπαιδευτικά και συναισθηματικά τα νήπια με τον τρόπο που οι ίδιοι θα επιλέξουν και με γνώμονα την καθολικότητα στη συμμετοχή.

Ως συμμετοχή δε μπορεί να θεωρηθεί η χρήση κινητών τηλεφώνων, μέσο που εξ ανάγκης χρησιμοποιούν πολλοί μαθητές,