ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΕ

Ημερομηνία δημοσίευσης: Apr 06, 2014 8:43:5 AM

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΕ

Συνάδελφοι – συναδέλφισσες

Εκρηκτική κατάσταση επικρατεί σ΄ όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας, οι οποίες έχουν μετατραπεί από χώροι εκπαίδευσης και δημοκρατίας, σε χώρους όπου κυριαρχεί πνεύμα και κουλτούρα τρόμου, αυταρχισμού και υποταγής.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα του οράματος της αυτοαξιολόγησης και του συμβολαίου εμπιστοσύνης της πολιτείας με τους εκπαιδευτικούς, τη σύναψη του οποίου θεωρούσαν ως θεμελιακή αρχή της, οι αρχιτέκτονες της πιλοτικής εφαρμογής της.

Στις 24/3/2014 το Υπουργείο και ο σύμβουλός του, το ΙΕΠ μας απέστειλαν την εγκύκλιο με απ 44375/Γ1 – ΦΥΛΛΟ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ για τους διευθυντές των σχολικών μονάδων.

Μια εγκύκλιο - σπασμωδική κίνηση της αποτυχημένης εκπαιδευτικής πολιτικής τους, που στηρίζεται σε ένα σαθρό υπόβαθρο από λάθη, με σκοπό τη φίμωση του ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ στα σχολεία, του Συλλόγου Διδασκόντων.

Αναφορικά με τα Νηπιαγωγεία οι συντάκτες –ειδικά της τελευταίας εγκυκλίου βρίσκονται σε πλήρη σύγχυση.

Αγνοούν ότι στο Νηπιαγωγείο η συγκρότηση ομάδων καθίσταται ανέφικτη, λόγω του αριθμού εργαζομένων στη σχολική μονάδα, αλλά και διαφορετικού ωραρίου των εργαζομένων. Ειδικά στην περίπτωση των Νηπιαγωγών των ολοήμερων τμημάτων, είναι αδύνατο πρακτικά να γίνουν εργασίες εντός του εργασιακού χρόνου, αφού είναι διαφορετικοί οι χρονικοί περίοδοι εργασιακού ωραρίου των δύο Νηπιαγωγών και με το ΠΔ200/98 για την οργάνωση και λειτουργία των Νηπιαγωγείων, δεν έχει οριστεί ο χρόνος εργασιακού ωραρίου των Νηπιαγωγών της β΄ βάρδιας του ολοήμερου.

Θεωρούμε ότι αυτό που τους ενδιαφέρει, στην παρούσα φάση είναι η «επιστρατευμένη» αποδοχή των Νηπιαγωγών ότι έκαναν ομάδα -ακόμα και με τον εαυτό τους – προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν άμεσα, ως στατιστικό στοιχείο για να ανακοινώσουν ότι πέτυχε το πείραμα της αυτοαξιολόγησης.

Αναγκαζόμαστε να γράψουμε εκ νέου τα πρακτικά βήματα που πρέπει να γίνουν άμεσα, γιατί οι διαδικασίες αυτές είναι πρωτόγνωρες για τον κόσμο των Νηπιαγωγών και πραγματικά διαλύουν τον ιστό του Νηπιαγωγείου. Όπως άλλωστε τονίζει το ΔΣ της ΔΟΕ σχετικά με το τι θα πρέπει να πράξουν οι συνάδελφοι Νηπιαγωγοί καθώς και οι συνάδελφοι που υπηρετούν σε 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια σχολεία, προφανώς σκόπιμα, υπάρχει διάχυτη εκ μέρους της διοίκησης ασάφεια και απουσία συγκεκριμένων οδηγιών με αποτέλεσμα πολλοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και Σχολικοί Σύμβουλοι με «υπερβάλλοντα ζήλο» να πιέζουν τους εκπαιδευτικούς στην κατεύθυνση της συγκρότησης ομάδων εργασίας.

Επειδή όμως οι ημερομηνίες αρχίζουν να εκπνέουν και μέχρι τώρα δεν έχουμε λάβει κάτι νεώτερο από τη Νομική Σύμβουλο της ΔΟΕ, κατόπιν προφορικού μας αιτήματος προς μέλη του ΔΣ. επανερχόμαστε μετά από αίτημα εκατοντάδων συναδέλφων, επισημαίνοντας για άλλη μια φορά πως η φίμωση του Συλλόγου Διδασκόντων και το εκρηκτικό κλίμα θα διαλύσει τα Νηπιαγωγεία, τα οποία λειτουργούν γιατί τα στηρίζουν οι Νηπιαγωγοί και όχι το Υπουργείο Παιδείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

Ø Οι Σύλλογοι διδασκόντων των Νηπιαγωγείων ολοκληρώνουν τη σύνταξη πρακτικών με τα οποία δηλώνουν άρνηση για συμμετοχή στην αυτοαξιολόγηση και στη συγκρότηση ομάδων εργασίας

Ø Αφού ήδη έχει δηλωθεί η άρνηση του Συλλόγου Διδασκόντων (ομόφωνα ή πλειοψηφικά) η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου πρέπει να περάσει σε ανάθεση για την ΑΕΕ

Ø Οι Προϊσταμένες/οι αναγράφουν στο Βιβλίο Πράξεων της Προϊσταμένης πρακτικό με ημερομηνία 3/4/2014 ότι «Έπειτα από την υπ' αριθ. 4379/1-4-2014 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής, (ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΣ) συντάσσω την παρούσα πράξη με την οποία προχωρώ στη σύσταση ομάδων εργασίας στα πλαίσια της Α.Ε.Ε. Η ομάδα εργασίας αποτελείται από την ολομέλεια των διδασκόντων του ……. Νηπιαγωγείου. Θεωρώ ότι η ενέργεια αυτή αντίκειται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δεδομένου ότι το άρθρο 39 παρ. 5 του Καθηκοντολογίου , η οποία αναθέτει αποκλειστικά και μόνο στο Σύλλογο Διδασκόντων την αρμοδιότητα διενέργειας της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη ρητή διάταξη του περιφερειακού Δ/ντή. Επιπρόσθετα, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς αναφέρεται σε περιπτώσεις διαφορετικές από τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης, ενώ παράλληλα ο Σύλλογος έχει ήδη λάβει απόφαση επί του θέματος, πράγμα, που βεβαίως σημαίνει, ότι δεν γεννάται ζήτημα αδυναμίας λήψης απόφασης για οποιονδήποτε λόγο.».

Είναι απαραίτητο οι Προϊσταμένες/οι των Νηπιαγωγείων να διατυπώσουν οπωσδήποτε την παραπάνω άποψη ώστε οι όποιες ευθύνες να βαρύνουν μόνο το Υπουργείο Παιδείας και όχι τους ίδιους.

Ø Μετά την πράξη ανάθεσης της/του Προϊσταμένης/ου οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, αφού πάρουν αντίγραφο της πράξης, θα πρέπει να συντάξουν έγγραφο, συνολικά ή ο καθένας χωριστά, το οποίο θα καταθέσουν στην Προϊσταμένη/ο του σχολείου και θα αναφέρει,

«Κυρία/ε Προϊσταμένη/ε, έλαβα αντίγραφο της υπ' αριθμόν ........... απόφασής σας με την οποία με ορίζετε μέλος ομάδας εργασίας της Α.Ε.Ε., παρά το γεγονός, ότι η παραπάνω αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στο σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος έχει ήδη αποφασίσει επί του θέματος. Με το παρόν έγγραφο σας δηλώνω ότι θεωρώ την εντολή σας παράνομη, ελλείψει αρμοδιότητας και επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου».

Σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συντάξουν το κείμενο σε δύο αντίτυπα ώστε στο ένα από αυτά να προστεθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου του σχολείου.

(Αυτονόητο είναι ότι οι Προϊσταμένες/οι συμπεριλαμβάνονται στην Ολομέλεια και παίρνουν μέρος στην ομάδα εργασίας)

Η άσκηση του δικαιώματος της αναφοράς σε περίπτωση που ο υπάλληλος θεωρεί ότι η εντολή που έχει λάβει είναι παράνομη, αποτελεί δικαίωμα και παράλληλα υποχρέωση του υπαλλήλου (σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα) και έτσι δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα.

Ø Αποστέλλουμε στη Διεύθυνση έγγραφο-διαβιβαστικό με ημερομηνία 7/4/2014 στο οποίο αναγράφουμε :

"Σας αναφέρουμε ότι η Προϊσταμένη του ....... Νηπιαγωγείου σύμφωνα υπ' αριθ. 44375/Γ1/24-3-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας υποχρεώθηκε να κάνει ανάθεση στην ολομέλεια διδασκόντων του Νηπιαγωγείου για την ΑΕΕ."

Ø ΔΕ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (ούτε πρακτικά, ούτε την ανάθεση) παρά μόνο το διαβιβαστικό

Φωτοαντίγραφα των πρακτικών και των αναθέσεων θα σταλούν στη ΔΟΕ, αν μας ζητηθούν προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για ένδικα μέσα. Υπενθυμίζουμε ότι η ΔΟΕ έχει ήδη δώσει εντολή στη Νομική της Σύμβουλο για κατάθεση αίτησης ακύρωσης της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και θα προχωρήσει σε επιλεγμένες νομικού χαρακτήρα κινήσεις.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΜΕΧΡΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΡΑΔΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΝΕΩΤΕΡΑ